КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • О. М. Герасименко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3144-0709
  • С. Р. Пасєка Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-3017-0700

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-148-155

Ключові слова:

ризик-орієнтований підхід, забезпечення економічної безпеки підприємства, управління ризиками, стейкхолдери, «due diligence», прийняття ризику

Анотація

У статті автором досліджено концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства на основі ризик-орієнтованого підходу до управління, що передбачає концентрацію обмежених ресурсів підприємства в зонах максимального ризику для попередження його реалізації та заподіяння збитків, через комплекс дій з ідентифікації, аналіз,оцінки та обробки ризиків. Пропонуються основні принципи ризик-орієнтованого управління, що забезпечать його максимально ефективну інтеграцію в усі бізнес-процеси підприємства. Для трансформації ризиків та підвищення ефективності бізнесу пропонується підприємству будувати менеджмент на підприємстві, спираючись на зазначені елементи ризик-орієнтованого підходу до управління, що ґрунтуються на розвитку стратегії управління ризиками, вбудовуванні ризик-орієнтованого підходу у бізнес-процеси, удосконаленні системи внутрішнього контролю та процесів, а також на оптимізації функцій управління ризиками. Проілюстровано контекст впровадження управління ризиками задля забезпечення економічної безпеки підприємства. Визначення зовнішнього контексту пропонується проводити використовуючи SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналіз п’яти сил Портера чи ін. Автором досліджено ряд вимог учасників ринку, законодавства та ін., що виставляється до управління ризиками в рамках ризик-орієнтованого підходу. Визначено послідовність процесу управління ризиками, що може застосовуватись до усього підприємства або до певних сфер діяльності, а також обмеження, що чинять вплив на сферу застосування ризик-орієнтованого підходу. Автором проілюстровано процес прийняття рішення в результаті оцінки ризику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. М. Герасименко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к.е.н., докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки

С. Р. Пасєка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Посилання

Кобєлєва Т. О. Розробка рекомендацій по формуванню інтегрального показника комплаєнс-безпеки промислового підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки). 2018. № 48. С. 46-52.

Коваленко В. В. Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. № 3. С. 175-180. DOI : https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180.

Копитко М. І., Літвін Н. М. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем. Вчені записки Університету «КРОК». Серія Економіка. 2017. №46. С. 4–15.

Орлик О. В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень, 2015. № 1. С. 84–92.

Олійник Т. І. Ризик-менеджмент – чинник забезпечення економічної безпеки підприємств і стабільного розвитку України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 5. С. 115-118.

Пименов Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум. под общ. ред. В. И. Авдийского. Москва : Изд. Юрайт, 2014. 413 с.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Герасименко, О. М., & Пасєка, С. Р. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 148–155. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-148-155

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності