ШАХРАЙСТВА У ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЯХ: ВИДИ, ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОФЕСІЙНІ СХЕМИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-151-160

Ключові слова:

шахрайство, fraud-ризики, управління ризиками, ризик-менеджмент, фальсифікація

Анотація

У статті автором розглянуто актуальні питання шахрайства у вітчизняних компаніях різних галузей народного господарства. Метою даного дослідження є ідентифікація та наступний аналіз факторів, джерел, методів та засобів реалізації шахрайських схем на вітчизняних підприємствах із врахуванням зарубіжного досвіду; вироблення механізмів протидії fraud-ризикам із врахуванням специфіки діяльності. Проаналізовано дані міжнародних організацій щодо питань шахрайства, його факторів, джерел, найбільш розповсюджених професійних схем у країнах Східної Європи та Західної/Центральної Азії. У процесі дослідження виявлено несистематичність та не контрольованість процесу управління ризиками на підприємствах, що могло б за умови ефективного ризик-менеджменту бути максимально низьким чи повністю нівельованим, що у подальшому породжує ризики шахрайства. Цікавим прикладом європейського досвіду боротьби із шахрайством, за даними дослідження ACFE, є наявність «гарячої лінії», що практично у 2 рази підвищує ефективність виявлення шахрайських схем через неофіційні джерела інформації. Автором пропонується включення питань управління fraud-ризиками до «Концепції управління ризиками на підприємстві», як основного документу, що регламентує управління ризиками у компанії.  Найбільш поширеними факторами виникнення шахрайства у вітчизняних компаніях є несумлінність співробітників та необґрунтовані витрати. Особливої уваги заслуговує невідповідність між реальною практикою та сприйнятою ефективністю, а саме: більш активне використання щорічного аудиту фінансової звітності та залучення власника до операційного управління як засобу боротьби з шахрайством. На основі проведеного дослідження механізмів протидії шахрайству у вітчизняних компаніях, що мають досвід фіксації шахрайства у минулому пропонується проведення щорічної експертизи з врахуванням специфіки функціонування вітчизняних компаній.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. М. Герасименко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к.е.н., докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки

Посилання

Банах С., Немоскальов А. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії). Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (7). 2016 р.

Гречаник Л. Фінансове шахрайство та протидія йому у компаніях. Фінансовий ринок України. 2010. №4. С.24–26.

Добрик Л. О. Виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки. Ефективна економіка. № 4, 2016 . URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4900.

Занора В. О., Войтко С. Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. № 21. С. 84 – 89.

Зачосова Н. В. Класифікація загроз економічній безпеці компаній з управління активами. Науковий журнал «Економіка, фінанси, право». 2010. №3. С. 7-13.

Кривенко О. І. Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки). Форум права. 2017. № 5. С. 208–212. URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_5_32.pdf.

Пластун В. Л. Проблеми шахрайства та практика його усунення. Економіка: проблеми та практики. Випуск 254: В 6 т.-Т.-ІІ, 2009. с. 477-488.

Фурман В. М., Зачосова Н. В. Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ. Агросвіт. 2015. №15. С.20-26.

Мошенничество в украинских компаниях. Отчет по результатам исследования 130 компаний в Украине. URL : www.kreston-gcg.com

Звіт по шахрайству Report to the nations 2018 global. URL : https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Герасименко, О. М. (2019). ШАХРАЙСТВА У ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЯХ: ВИДИ, ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОФЕСІЙНІ СХЕМИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 151–160. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-151-160

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності