МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ВІД НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ ПРИ ПУБЛІЧНІЙ ЕМІСІЇ АКЦІЙ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-139-144

Ключові слова:

акціонерне товариство, акціонер, акція, емісія, розміщення акцій, поглинання, фінансові посередники

Анотація

Проблема реформування і трансформації відносин власності залишається актуальною для вітчизняної економіки до цього часу. У той час як завдання демонополізації і роздержавлення економіки вважається виконаним, питання забезпечення ефективної реалізації формами власності своїх соціально-економічних функцій, становлення ефективного індивідуального власника, підвищення ефективності використання об'єктів власності та збільшення доходів від власності залишаються відкритими. На сьогодні в Україні постала гостра необхідність створення та розвитку високорентабельних, великих підприємств, які підвищать конкурентоспроможність національної економіки, забезпечать створення робочих місць і зростання ВВП країни. Боргові джерела фінансування на даний момент є занадто дорогими і тому непривабливими для підприємств. В таких умовах одним із найбільш очевидних шляхів залучення фінансових ресурсів для господарських товариств є емісія і розміщення акцій. Таким чином, в рамках загального процесу антикризового реформування вітчизняної економіки особливе місце належать акціонерній власності. За таких умов дослідження механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій набуває особливої актуальності. Для кожного акціонерного товариства в сучасних економічних умовах досить гостро стоїть питання забезпечення економічної безпеки, особливо актуальним воно є за умови залучення додаткового капіталу шляхом випуску акцій. Саме за цих обставин на акціонерне товариство здійснюють вплив як внутрішні загрози, пов’язані із корпоративним управлінням, так і зовнішні загрози, пов’язані із діями фінансових посередників, органів державного регулювання, змінами кон’юнктури ринку тощо. У статті досліджено поняття «вороже (недружнє) поглинання» у працях зарубіжних та вітчизняних авторів, встановлено їх спільні та відмінні риси. Визначено основні ознаки, притаманні системі захисту від ворожого поглинання. Розроблено авторську систему захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій з урахуванням вимог українського законодавства. Встановлено можливості її використання в діяльності акціонерних товариств України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. П. Мігус, Університет «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Посилання

Про акціонерне товариство : Закон України редакцiя вiд 17.09.2008 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17.

Ионцев М. Г. Корпоративные захвати: слияния, поглощения, гринмэйл. Москва : Высь-89. 2005. 258 с.

Плешакова О. А. Затраты на враждебное поглощение в десятки раз ниже стоимости объекта. Коммерсант. 2004. №12. С.20.

Рудык Н. Захват предприятий и защита от захвата. Москва, 2007. С.47

Пылаев І., Тутыхин В. Руководство по враждебным поглощениям или исскуство корпоративных воин. Москва, 2004. 215 с.

«Вікіпедія»: інтернет-енциклопедія. URL : http://uk.wikipedia.org/wiki/Поглинання

Журнал «Ворожі поглинання в Україні»: URL : http://www.advisers.ru/glossary

Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем. Київ : Кондор, 2009.205 с.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Мігус, І. П. (2019). МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ВІД НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ ПРИ ПУБЛІЧНІЙ ЕМІСІЇ АКЦІЙ НА ФОНДОВИХ БІРЖАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 139–144. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-139-144

Номер

Розділ

Розділ 7. Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність