СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-АУДИТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-60-66

Ключові слова:

держава, фінансовий контроль, ІТ-аудит, ІТ середовище, бюджет, державне управління, інформаційні ресурси

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до трактування поняття «фінансовий контроль», які розглядають його як вид фінансової діяльності держави, як діяльність органів фінансового контролю, як форми реалізації контрольної функції фінансів, як система спостереження і перевірки дій та контрольних заходів. Обґрунтовано, що безпосередньо державі, як гаранту безпеки та надійності фінансової системи країни, належить запровадження нових форм державного фінансового контролю та визначення державних органів, які будуть забезпечувати реалізацію цієї функції. Водночас, у застосуванні ІТ-аудиту як інструменту реалізації фінансового контролю, залишається чимало дискусійних питань. Мета статті полягає у вивченні процесу організації державного фінансового ІТ-аудиту в Україні. Виокремлено основні завдання ІТ-аудиту, до яких належать: проведення перевірки (дослідження) та аналізу (оцінки), а також розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Досліджено процес здійснення ІТ-аудиту у відповідності із законодавством України, який включає чотири етапи, а саме: планування та організація аудиту (попереднє дослідження об’єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту); проведення аудиторських процедур, формування та оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій і рекомендацій; звітування за результатами аудиту, зокрема шляхом формування та узгодження проєкту звіту про результати аудиту, підписання протоколу узгодження, формування, підписання та подання звіту об’єкту аудиту; проведення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження. Встановлено, що ІТ-аудит дає можливість здійснити оцінку щодо: вартісного показника матеріально-технічного забезпечення ІТ середовища та його актуальності; забезпечення інформаційної безпеки та надійності ІТ середовища; наявних ІТ ресурсів та можливих ризиків від прийняття рішень щодо їх модернізації; відповідності потреб об’єкта аудиту до наявних можливостей використання ІТ середовища, готовність до збільшення користувачів наявними інформаційними ресурсами. Розроблено процес організації внутрішнього ІТ-аудиту, проведення якого на регулярній основі дозволить здійснити оперативне виявлення слабких ланок цієї системи, попередження внесення недостовірних даних до фінансової та іншої аналітичної звітності, попередження ризиків  втрати інформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. Є. Гребень, Державна аудиторська служба України

к.н.держ.упр.

І. П. Мігус, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, професор кафедри управління фінансово-економічноїбезпеки

К. М. Одарчук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.пед.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Гребень С. Є. Удосконалення механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних місць в залежності від наукових результатів діяльності закладів вищої освіти. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 4 (52). С. 103-109.

Гребень С. Є. Фінансовий контроль як інструмент державного управління закладами вищої освіти : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ, 2019. 243 с. URL : https://drive.google.com/file/d/1L_H9HXLeWqY8ptcwgvOP2eIVZ9MKcUnB/view.

Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій: постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 517. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004% D0%BF.

Гребень С. Є. ІТ аудит як нова форма державного фінансового контролю. Achievement of high scool – 2017 : Материали за ХІІІ международна научна практична конференція (15-22.11.2017, София, Република България) Volume 4. София: Бял ГРАД-БГ ОДД, 2017. C. 92-94.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Гребень, С. Є., Мігус, І. П., & Одарчук, К. М. (2020). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ-АУДИТУ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 60–66. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-60-66

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають