СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-213-221

Ключові слова:

управління персоналом, система, кадрова безпека, економічна безпека, підприємство

Анотація

Досліджено сучасні підходи до трактування поняття «кадрова безпека». Запропоновано авторське визначення поняття «кадрова безпека». Під «кадровою безпекою» пропонується розуміти такий стан управління персоналом, за якого забезпечується нейтралізація зовнішніх та внутрішніх загроз на економічну безпеку підприємства. Запропоновано розглядати кадрову безпеку як одну із функціональних складових системи управління персоналом з позицій економічної безпеки. Спроектована система управління персоналом з позицій економічної безпеки підприємства. Запропоновано під поняттям «Система управління кадровою безпекою на підприємстві» розуміти систему взаємозв`язаних заходів щодо створення умов для нормального функціонування, розвитку та ефективного управління персоналом підприємства за умови забезпечення стабільного стану його системи економічної безпеки.Основними етапами створення системи управління кадровою безпекою підприємства є: прийняття рішення про формування системи управління кадровою безпекою на підприємстві; розробка концепції формування системи управління кадровою безпекою на підприємстві; розробка внутрішніх положень щодо забезпечення кадрової безпеки; розробка системи управління загрозами економічній безпеці підприємства в процесі управління персоналом; розробка методології оцінки стану системи управління кадрової безпеки підприємства; отримання результатів оцінки стану системи управління кадрової безпеки підприємства; функціонування системи управління кадровою безпекою підприємства. Розглянуто стратегії управління персоналом на підприємстві, а саме: стратегія економії затрат на персонал; стратегія узгодження прогнозів потреб персоналу з планами розвитку організації; стратегія забезпечення підприємства висококваліфікованим персоналом; стратегія додаткових вкладень не тільки в підготовку і розвиток персоналу, а й у створення умов для раціонального його використання. Запропоновано для забезпечення економічної безпеки на підприємстві розробляти стратегію управління кадровою безпекою, яка полягає у кадровому плануванні діяльності підприємства, що дозволить мінімізувати вплив загроз на економічну безпеку з боку персоналу підприємства. Встановлено мету, завдання, функції та принципи системи управління кадровою безпекою на підприємстві. Систематизовано основні підсистеми та елементи системи управління кадровою безпекою на підприємстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. П. Мігус, Університет економіки та права «КРОК»

доктор економічних наук., професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою

Посилання

Кириченко О. А., Денисенко М. П., Сідак В. С., Лаптєв С. М. та ін. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. Київ, 2010. 412 с.

Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С. та ін. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія : в 3 т. Т.1 / за заг. ред. Г.В. Козаченко. Луганськ, 2010. 282 с.

Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу. Персонал : журнал. 2006. № 5.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации : пособие. Москва : ИНФРА-М, 2002. 638 с.

Томаневич Л. М. Кадрова безпека підприємства як об’єкт теоретичного дослідження. Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Економічні науки : зб. наук. праць. Львів, 2009. № 1. С. 1-8.

Мігус (Шульга) І. П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств. Економічний часопис – ХХІ : журнал. 2010. №11-12. С. 64-68.

Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами: монографія / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Мігус І.П. Черкаси, 2012. 258 с.

Меньшикова М. О. К вопросу об управлении персоналом как системе и интегррованной подсистеме оргаизации. URL : http://scientific-notes.ru/pdf.

Крушельницька О. В. Управління персоналом навчальний посібник. Київ : Кондор, 2003. 296 с.

Полонская Л. А. Управление персоналом конспект лекций. Донецк: ДИТБ, 2001. 173 с.

Система управления персоналом: основные элементы и принципы формирования. URL : http://arkadacentre.ru/sistemUP.htm.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Мігус, І. П. (2018). СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 213–221. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-213-221

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності