ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-148-155

Ключові слова:

ризик, логістичний ризик, торгівельні підприємства, система управління логістичними ризиками, матрична модель, інтегрована система, логістична система

Анотація

У статті проведено системний аналіз методів управління логістичними ризиками торгівельних підприємств та рекомендовано поряд з методами ухилення, локалізації, дисипації та компенсації ризиків, до основних типів методів управління ризиками додати його прийняття. Підґрунтям такої позиції є факт того, що певні ситуації у логістичній діяльності торговельного підприємства не залишають менеджерам можливості запобігти втратам, а управлінські рішення у такому разі мають бути спрямовані на формування готовності до їх виникнення. Надано загальні рекомендації з вибору методу управління логістичними ризиками залежно від чинників логістичного ризику та зазначено, що обрати релевантний метод управління логістичними ризиками можливо за врахування не тільки розміру очікуваних втрат, але й імовірності їх виникнення. Розроблено систематизований за типами портфель методів управління, який полегшує керівникові вибір способів і засобів впливу на виникаючі ситуації логістичного ризику. Запропоновано матричну модель управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств, яка складається з п’яти етапів: на першому етапі рекомендовано визначеною експертною групою провести ідентифікацію можливих ризиків; на другому етапі запропоновано визначити значимість логістичного ризику з точки зору необхідності впливу на нього за допомогою розрахунку індексу логістичного ризику, та третьому етапі рекомендовано визначити рівень ризику в логістичній системі торгівельного підприємства та обрати відповідний метод управління ризиком, використовуючи запропонований у дослідженні порядок; на четвертому етапі запропоновано порівняти величини очікуваних втрат операційного прибутку до і після впровадження вибраного методу, з урахуванням витрат на таке впровадження; п’ятий етап – це етап прийняття рішення щодо доцільності подальшого застосування обраного методу управління ризиком в логістичній системі торгівельного підприємства або пошуку іншого методу. Запропоновано до впровадження на торгівельних підприємствах інтегрованої системи вибору методів управління логістичними ризиками, характеристиками даної системи є: інтегрований підхід, безперервність і циклічність, комплексність і координація та повнота функціонування управління ризиками, тобто процес управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств на яких буде функціонувати запропонована система, має відбуватися безперервно та охоплювати всі види діяльності торгівельного підприємства. Визначено перспективні напрямки дослідження управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Г. Алькема, Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управлінських технологій

О. О. Кучмєєв, Університет економіки та права «КРОК»

к.п.н., магістрант спеціальності «Менеджмент»

Посилання

Боровкова В. А. Управление рисками в торговле. СПб. : Питер, 2014. 288 с.

Еш С. М. Фінансовий ринок: навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 528 с.

Катилова Н. В. Практика ключевых индикаторов для операционных рисков. Управление финансовыми рисками: журнал. 2016. № 2. С. 86 – 100.

Качалов Р. М. Управление хозяйственным риском: монография. Москва : Наука, 2012. 192 с.

Качалов Р. М. Комплексное управление хозяйственным риском. Имущественные отношения в Российской федерации : журнал. 2012. № 11(62). С. 3 – 10.

Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2016. 188 с.

Нецымайло К. В. Методы управления рисками в деятельности субъектов малого предпринимательства. Вестник Оренбургского гос. ун-та.: сборник. 2013. №9 (103). С, 46-52.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографі. Харків, 2016. 496 с.

Стратегии бизнеса : аналитический справочник. Москва : КОНСЭКО, 1998. 492 с.

Токаренко Г. С. Методы управления рисками в компании. Финансовый менеджмент: журнал. 2016. № 4. С. 130–143.

Успенский В. А. Методы управления риском Финансы и кредит: журнал. 2014. № 7. С. 43-50.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Алькема, В. Г., & Кучмєєв, О. О. (2018). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 148–155. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-148-155

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають