УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗПОДІЛОМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • С. Є. Гребень ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-0432-9132

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-103-109

Ключові слова:

державне управління, державний фінансовий контроль, механізм управління, заклад вищої освіти, розподіл бюджетних коштів, наукова діяльність

Анотація

У статті представлено авторський підхід до удосконалення механізму фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів в залежності від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти. Систематизовано його основні складові, такі як: мета, завдання, об’єкти та суб’єкти, основні принципи, забезпечення, важелі впливу, інструменти, методичні підходи до оцінювання результатів наукової діяльності та заходи фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів. Основною метою запровадження запропонованого механізму є підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів шляхом прийняття рішення про фінансування ЗВО на основі результатів проведених наукових досліджень. Встановлено основні об’єкти (ЗВО) та суб’єкти механізму (Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України, в т.ч. Міністерство освіти і науки України та інші міністерства, у підпорядкуванні яких знаходяться ЗВО; органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; органи громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки, в т.ч. міжнародні та вітчизняні організації, які складають рейтинги ЗВО). Виокремлено основні напрями забезпечення функціонування механізму, а саме: правовий, нормативний та інформаційний. Систематизовано основні важелі впливу на функціонування запропонованого механізму, а саме: ліцензування, акредитація, державна атестація, розподіл бюджетних коштів. До інструментів реалізації механізму віднесено бюджетне фінансування, державні гранти, стипендії тощо. Окреслено основні напрями реалізації запропонованого механізму, а саме: систематизація критеріїв для оцінювання результатів наукової діяльності ЗВО; порівняння їх з вимогами до ліцензування (акредитації) освітньої діяльності ЗВО; встановлення критеріїв для формування замовлень на отримання бюджетних місць; встановлення взаємозв’язку між критеріями для оцінювання результатів наукової діяльності та розподілом бюджетних коштів; надання бюджетних місць лише тим ЗВО, які здійснюють наукові дослідження на встановленому рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. Є. Гребень, ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірант

Посилання

Про вищу освіту : Закон України, редакція від 01.01.2019, підстава - 2443-VIII, 2300-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF

Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-2018-%D0%BF.

Проект Методики проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності. URL : https://mon.gov.ua.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Гребень, С. Є. (2018). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РОЗПОДІЛОМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 103–109. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-103-109

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають