ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-195-203

Ключові слова:

концепція громадянської безпеки держави, громадянське суспільство, державне управління, положення закону, Конституція України, економічна безпека, національна безпека, народ України

Анотація

У статті представлено модель концепції громадянської безпеки держави на основі інтересів переважної більшості населення в Україні. В запропонованій концепції закладено інтереси переважної більшості громадян, а також створення умов для ефективного лобіювання інтересів громадянського суспільства з урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз, ризиків та небезпек. Досліджено шляхи її формування. Проаналізовано стан захищеності громадянського суспільства в Україні від загроз, ризиків та небезпек, до яких віднесено внутрішні загрози та ризики і зовнішні. В якості об‘єктів дослідження внутрішніх загроз було взято корупційну складову, лобіювання інтересів бізнесових груп в супереч національним інтересам та судову систему, а також діяльність органів виконавчої влади та законодавчого органу. Об‘єктами дослідження зовнішніх загроз було взято міжнародні бізнесові структури, іноземні держави та транснаціональні корпорації. Встановлено ряд факторів, які мають безпосередній вплив на лобістську діяльність громадян, серед яких найголовнішими виступають економічні фактори. Визначено залежність економічної безпеки громадянського суспільства та економічної безпеки держави. Досліджено роль та місце економічної безпеки держави в вирішенні проблем з забезпечення безпеки громадянського суспільства. Визначено місце технологій лобіювання інтересів громадян в системі національної безпеки України, яка полягає в систематизованій діяльності з попередження загроз та ризиків національної безпеки, в економічній сфері, інформаційній, політичній та соціальній. Розглянуто сучасні інформаційні технології, які реалізують механізм комунікації в громадянському суспільстві, а також встановлено ряд запобіжників негативному впливу їх застосування деструктивними лобістськими формуваннями, на шляху до впровадження концепції громадянської безпеки в державному управлінні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. С. Яровой, Міжрегіональна Академія управління персоналом

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування

Посилання

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку : монографія. Київ, 2008. 48 с.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : монографія. Київ, 2003 . 320 с.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія. Київ, 2001. 309 с.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О. М. Ляшенко. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

Сухоруков А. І. Національна економічна безпека : навч. посіб. Житомир : ПП Рута, 2010. 384 с.

Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики :Вибр. наук. праці Київ, 2016. 528 с.

Нерівність прибутків та показники бідності. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimentalstatistics/income-inequality-and-poverty-indicators (дата звернення 25.08.2018).

Баумоль Бернард Секрети економічних показників: Приховані ключі до майбутніх економічних тенденцій та інвестиційних можливостей : монографія. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. 352 с.

Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? URL: https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies-around-the-world-what-did welearn-over-the-last-20-years-45583 (дата звернення 25.08.2018).

Щодо пріоритетних напрямів детінізації економіки України, Аналітична записка, Відділ макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки (Т. Тищук, О. Іванов). URL:

http://www.niss.gov.ua/articles/676 (дата звернення 25.08.2018).

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг № 7142 від 27.09.2017, Включено до порядку денного: 2543-VIII від 18.09.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62606 (дата звернення 25.08.2018).

Стратегія національної безпеки України, [Електронний ресурс] // Матеріали Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/strategiya_2015.pdf (дата звернення 25.08.2018).

Закон України Про національну безпеку України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №31, ст.241), Документ 2469-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення 25.08.2018).

Методика розрахунку індексу демократії. URL: http://www.eiu.com (дата звернення 25.08.2018).

Соціальна мережа з відкритим кодом. URL: http://www.eiu.com/; Dsasporahttps://diasporafoundation.org/ (дата звернення 25.08.2018).

Соціальна мережа Scuttlebutt. URL: https://www.scuttlebutt.nz/ (дата звернення 25.08.2018).

Соціальна мережа Hubzilla. URL: https://project.hubzilla.org/page/hubzilla/hubzillaproject (дата звернення 25.08.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Яровой, Т. С. (2019). ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 195–203. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-195-203

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності