ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГУ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ» ДЛЯ КЕРІВНИКІВ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-212-221

Ключові слова:

готовність до прийняття рішень, управлінська діяльність, раціональність, інтуїція, креативність, спонтанність, уникання та відкладання прийняття рішень, перекладання відповідальності

Анотація

Стаття представляє теоретико-методологічне та емпіричне обґрунтування тренінгової програми для керівників  малого та середнього бізнесу, що спрямована на ознайомлення з ефективними стратегіями прийняття рішень в стресових ситуаціях та отримання навичок їх застосування. Тренінг складається з 8 двогодинних занять, що мають наступну тематику: «Прийняття рішень у керівництві бізнесом. Індивідуальні  чинники та зовнішні впливи», «Зважене прийняття рішень: раціональні методи», «Неформальні евристичні методи прийняття рішень», «Креативність та спонтанність», «Колегіальне ухвалення рішень», «Прийняття рішень в стресових умовах. Толерантність до невизначеності», «Підприємницька орієнтація та ризиковані рішення», «Формування ресурсного стану та оптимістичних життєвих перспектив». Особливістю тренінгу є онлайн-формат проведення, що накладає ряд обмежень на організацію взаємодії учасників. Проведено формувальний експеримент за класичним планом із залученням експериментальної та контрольної групи (по 25 осіб у кожній). Для діагностики до та після тренінгу використано Мельбурнський опитувальник прийняття рішень MDMQ, опитувальник «Загальний стиль прийняття рішень» GDMS, Індикатор когнітивних стилів CoSI, Шкалу підприємницької орієнтації ЕО, Шкалу сприйнятого стресу PSS-10, Шкалу інтолерантності до невизначеності IUS та Тест життєвої орієнтації LOT-R. Порівняльний аналіз отриманих показників переконливо доводить, що тренінг ефективно вирішує завдання, спрямовані на: запобігання використанню дисфункціональних стратегій прийняття рішень в умовах стресу та невизначеності; розвиток особистісних властивостей, що сприяють ефективному прийняттю рішень в кризових ситуаціях (оптимізму, стресостійкості, толерантності до невизначеності);  посилення компетенцій керівників у використанні конструктивних стратегій прийняття рішень: раціональної, інтуїтивної, спонтанної та креативної. Зроблено висновки про доцільність використання тренінгової програми в умовах воєнного стану, а також перспективи розширення цільової аудиторії за рахунок керівників некомерційних організацій та широкого кола фахівців, у компетенцію яких входить прийняття рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Геннадій Гура, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Артемов, В., & Сингаївська, І. (2022) Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності. Вчені записки Університету «КРОК», 1(65). С. 149–163. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163

Вельдбрехт, О. О. (2009). Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова.

Гура, Г. Н. (2023). Толерантність до невизначеності як чинник ухвалення рішень та стресової адаптації керівників бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2, 39-49. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2023-2-6

Зливков, В., Ліпінська, С., & Лукомська, С. Сучасні тренінгові технології: інтегративний підхід. Київ-Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2020.

Карамушка, Л. (2022). Психічне здоров’я персоналу організацій в умовах війни: основні вияви та ресурси. Вчені записки Університету «КРОК», 3(67), 124–133. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-124-133

Карамушка, Л. М., & Креденцер, О. В. (2007). Технологія розвитку підприємницької поведінки у працівників освітніх організацій для забезпечення ефективного введення змін в освітніх організаціях. Актуальні проблеми психології. Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія [зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки], 20, 64–69.

Коваль, І. С. (2016). Тренінг психологічної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах: практич. посіб. для психологів Державної служби України з надзвичайних ситуацій при роботі з рятувальниками. Лівів : ЛДУ БЖД.

Креденцер, О. В. (2011) Тренінг «Формування підприємницької поведінки в персоналу освітніх організацій для ефективного забезпечення організаційного розвитку». Актуальні проблеми психології. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: [зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки], 32, 218-227.

Савченко, О., Лавриненко, Д., & Кононенко, Т. (2022). Психологічна гнучкість як чинник психологічного благополуччя персоналу організації. Організаційна психологія. Економічна психологія, 3(27), 118-129. doi: https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27.12

Сингаївська, І. В. (2000). Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методич. зб. / наук. ред. І. Єрмаков. К. : Контекст. С. 122-125.

Сингаївська, І. В. (2009). Особливості використання інтерактивних методів у процесі вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць Університету менеджменту освіти АПН України, 13(2), 304-308.

Сингаївська, І. В. (2014) Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості. Актуальні проблеми психології [зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки], 1(41), 168-176.

Терещенко, К., Івкін, В. (2023). Толерантність до невизначеності та її зв’язок із психологічним здоров’ям освітнього персоналу в умовах воєнного часу. Організаційна Психологія. Економічна Психологія, 1(28), 56-63. doi : https://doi.org/10.31108/2.2023.1.28.6

Hsiung, R. C. (2002) E-Therapy: Case Studies, Guiding Principles, and the Clinical Potential of the Internet. New York : W. W. Norton & Comp.

Veldbrekht, O. O., & Tavrovetska, N. I. (2022). Percepted Stress Scale (PSS-10): Adaptation and Approbation in the War Circumstances. Problems of modern psychology, 2(25), 16-27. doi: 10.26661/2310-4368/2022-2-2

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Гура, Г. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГУ «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ» ДЛЯ КЕРІВНИКІВ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМЦІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 212–221. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-212-221

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія