ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЧИ ІНТУІЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-123-131

Ключові слова:

прийняття рішень, раціональний підхід, інтуїтивний підхід, ситуація невизначеності, подолання

Анотація

Існування українських підприємств та організацій в надзвичайних умовах воєнного стану загострило проблему прийняття рішень в ситуації невизначеності. В публікації здійснено аналіз сучасних теоретичних уявлень про психологічні аспекти прийняття рішень, при цьому окреслено два протилежні підходи, що базуються на раціональних та інтуїтивних засадах. Зроблено огляд класичних теорій, що розглядають прийняття рішень як раціонально-інтелектуальний, поетапний процес пошуку та відбору альтернатив відповідно до заздалегідь визначених критеріїв успішного подолання складної ситуації. З іншого боку, інтуїтивно-емотивний підхід пропонує розглядати прийняття рішень як швидкий та малоусвідомлюваний інсайт, що базується на минулому досвіді управлінця. Розкрито переваги та обмеження обох підходів, при цьому зроблено наголос на вимірах, що визначають проблемність ситуації. Високий ступінь мінливості внутрішніх та зовнішніх умов, характерний для українського суспільства останніх років (як і загалом для світової соціально-економічної ситуації), надзвичайно ускладнює процес прийняття рішень суб’єктами управлінської діяльності: збільшує ризики, ускладнює планування, унеможливлює прогностичну оцінку ймовірних змін у найближчій та віддаленій перспективі. Наведено результати досліджень особистісних якостей, що сприяють реалізації раціонального та інтуїтивного шляхів прийняття рішень. Зроблено висновок про необхідність комплексного розгляду раціональних та інтуїтивних механізмів як двох полюсів єдиного континуума: емоційна регуляція виступає важливим чинником активізації та регуляції інтелектуальних стратегій. Прийняття продуктивних рішень в діяльності управлінця потребує цілісної взаємодії раціональних, аналітичних, емоційних та інтуїтивних процесів, що набуває особливої важливості в ситуаціях нестабільності та невизначеності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Геннадій Гура, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Артемов В. Ю., Сингаївська І. В. Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 1(65). С. 149–163. DOI: 10.31732/2663-2209-2022-65-149-163

Бутко М. П., Бутко І. М., Мащенко В. П. та ін. Теорія прийняття рішень / заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2015. 360 с. URL: https://dut.edu.ua/uploads/l_101_88535923.pdf

Канеман Д.‚ Словик С.‚ Тверски А. Принятие решений в неопределенности: правила и предубеждения. Харьков : Фолио, 2005. 632 с.

Сингаївська І.В., Федорець С.Б. Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління. Правничий вісник Університету «КРОК». 2017. Вип. 29. С. 197-205. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2017_29_32

Czerlinski J., Gigerenzer G., Goldstein D. G. How good are simple heuristics? In G. Gigerenzer, P. Todd, and the ABC Research Group (eds.). Simple Heuristics That Make Us Smart . NY: Oxford University Press, 1999. Р. 97-118. URI: http://www.fulviofrisone.com

Epstein S. Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. American psychologist. 1994. Vol. 49(8). Р. 709-724. DOI: 10.1037//0003-066x.49.8.709

Gigerenzer G., Gaissmaier W. Heuristic decision making. Annual Review of Psychology, 2011. Vol. 62. Р. 451–482. DOI: 10.1146/annurev-psych-120709-145346

Goldstein W. M., Hogarth R. M. Research on judgment and decision making: Currents, connections, and controversies. Cambridge University Press, 1997. 768 р.

Hammond K. R., Hamm R. M., Grassia J., Pearson T. Direct comparison of the efficacy of intuitive and analytical cognition in expert judgment. IEEE Transactions on Systems, Man, & Cybernetics, 1987. Vol. 17(5). Р. 753–770. DOI: 10.1109/TSMC.1987.6499282

Hogarth R. M. Educating Intuition. Chicago: The University of Chicago Press, 2001. 335 p.

Kahneman D., Tversky, A. On the study of statistical intuitions. Cognition, 1982. Vol. 11(2). Р. 123-141. DOI: 10.1016/0010-0277(82)90022-1

Keren G., Schul Y. Two is not always better than one: A critical evaluation of two-system theories. Perspectives on Psychological Science, 2009. Vol. 4(6). р. 500–533. DOI: 10.1111/j.1745-6924.2009.01164.x

Klein G. Developing expertise in decision making. Thinking and reasoning, 1997. Vol. 3(4). Р. 337–352. https://doi.org/10.1080/135467897394329

Klein G., Jarosz A. A Naturalistic Study of Insight. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, 2011. Vol. 5(4). Р. 335–351. DOI: 10.1177/1555343411427013

Lieberman M. D. Intuition: a social cognitive neuroscience approach. Psychological Bulletin, 2000. Vol. 126(1). Р. 109-137. DOI: 10.1037//0033-2909.126.1.109

Lieder F., Griffiths T. L., Huys Q. J., Goodman N. D. The anchoring bias reflects rational use of cognitive resources. Psychonomic Bulletin & Review, 2018. Vol. 25(1). Р. 322–349. DOI: 10.3758/s13423-017-1286-8.

Mega L. F., Gigerenzer G., Volz K. G. Do intuitive and deliberate judgments rely on two distinct neural systems? A case study in face processing. Frontiers in Human Neuroscience, 2015. Vol. 9. Article 456. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00456/full

Neumann J., Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior: 60th Anniversary Commemorative Edition. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2007. 776 р.

Osbeck L. M. Direct apprehension and social cognition: Revising the concept of intuition. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 2001. Vol. 21(2). P. 118-131.

Shafir E., LeBoeuf R. A. Rationality. Annual Review of Psychology, 2002. Vol. 49. Р. 491-517. DOI: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135213

Shirley D. A., Lagan-Fox J. Intuition: A Review of the Literature. Pscychological Reports, 1996. Vol. 79. Р. 563-584. DOI: 10.2466/pr0.1996.79.2.563

Simon H. A. Rationality as Process and as Product of Thought. Richard T. Ely Lecture. American Economic Review, 1978. Vol. 68(2). Р. 1–16. URL: https://www.jstor.org/stable/1816653

Simon H. A. Making management decisions: the role of intuition and emotion. The Academy of Management Executive, 1987. Vol. 1(1). Р. 57-64. URL: https://www.jstor.org/stable/4164720

Vaughan F. E. Varieties of intuitive experience. In W. H. Agor (Ed.). Intuition in organizations: Leading and managing productively. Newbury Park, CA: SAGE Publications. 1989. Р. 40-61.

Zilberstein S. Satisficing and bounded optimality. AAAI Spring Symposium on Satisficing Models. 1998. Р. 91–94. URL: https://www.aaai.org/Papers/Symposia/Spring/1998/SS-98-05/SS98-05-015.pdf

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Гура, Г. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЧИ ІНТУІЦІЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 123–131. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-123-131

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія