ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-29-38

Ключові слова:

прогноз попиту, ланцюг постачань, підприємство, ефект батога, оптимізація запасів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню прогнозування попиту у контексті оптимізації запасів підприємства. Вивчено сучасні підходи до організації прогнозної діяльності, визначення об’єкту та цілей прогнозування, методи збору інформації про історичний попит. Показана різниця між прогнозом попиту та прогнозом продажів, наведена класифікація невиконаних замовлень. Розроблено рекомендації щодо роботи з ними. Зазначені методологічні помилки, яких може припускатися менеджмент при прогнозуванні попиту, та показаний їх негативний ефект, який виявляється, зокрема, у таких явищах, як ефект батога, заміщення та канібалізація попиту. Докладно розглянуто причини цих негативних явищ та наведені методи мінімізації їх впливу. Наведено та проаналізовано техніки, що застосовуються для узгодження постачань з клієнтами та постачальниками, а саме: консигнація; управління запасами, здійснюване постачальником; спільне планування, прогнозування, поповнення. Дані техніки покликані збільшити ефективність взаємодії у ланцюгу постачань та суттєво зменшити дію ефекту батога. Розроблено рекомендації щодо правильного вибору деталізації та горизонту прогнозування попиту з метою організації максимально ефективного поповнення запасів і підтримки їх оптимального рівня. Зокрема, проаналізовано виміри, за якими може змінюватися деталізація прогнозів, та визначено принцип, за яким має відбуватися вибір оптимального рівня деталізації за кожним виміром. Розглянуто такий атрибут ланцюжка постачань як горизонт ризику, досліджені його складові. Вивчено взаємозв’язок між горизонтом ризику та горизонтом прогнозування. На основі цього запропоновано рекомендації щодо частоти оновлення прогнозу попиту. У статті також вивчено питання взаємодії між різними підрозділами підприємства у процесі складання та використання прогнозів попиту, а також проаналізовано підходи до їх координації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Чумаченко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Олег Нескородько, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Посилання

Азьмук, Л.А. & Щербатюк, О.М. (2014). Мікроекономічний аналіз. Київ : КНЕУ. Доступ через: https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/21f8a14a-a296-49dd-923b-731488c4eb95/content

Андрейшина, Н.Б. (2013). Концептуальний підхід щодо прогнозування попиту. Бізнес-Інформ, 6, 120-124. Доступ через: https://www.business-inform.net/pdf/2013/6_0/120_124.pdf

Грушко, В.І., Наконечна О.С. & Чумаченко, О.Г. (2019). Фінанси : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К. Доступ через: https://lira-k.com.ua/books/ekonomichni/finansy-gotujetsja-do-druku.html

Заруба, В.Я. & Парфентенко, І.А. (2020). Кількісні методи в управлінні маркетингом. Харків : НТУ «ХПІ». Доступ через: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/ee0fd980-1393-45b3-ba86-b227698eaa9b/content

Зозульов, О.В., Царьова, Т.О. & Гавриш, Ю.О. (2022). Фундаментальний маркетинг : навчально-методичний комплекс. Київ : КПІ. Доступ через: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/51901/1/Fundamentalnyi_marketynh_NMK.pdf

Kotler, P. & Keller, K. (2021). Marketing Management. Pearson Education Limited, Harlow. Доступ через: https://t1p.de/mxrbc

Нефьодов, Л.І. (2012). Математична модель прогнозування попиту на товари. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ», збірник наукових праць, 1, 27-38. Доступ через: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5754

Румик, І. (2020). Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики : монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». DOI: https://doi.org/10.31732/FS

Румик, І. & Пижьянов, С. (2022). Економічні підходи до функціонування системи маркетингу на промислових підприємствах. Вчені записки Університету «КРОК», 4(68), 9-19. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19

Румик, І. & Пилипенко, О. (2021). Антикризове управління при реалізації санаційних заходів підприємства. Вчені записки Університету «КРОК», 3(63), 51-60. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-51-60

Румик, І. & Пилипенко, О. (2022). Фінансове забезпечення підприємств: можливості використання когнітивного моделювання. Вчені записки Університету «КРОК», 2(66), 44-52. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-44-52

Tennent, J. (2013). Guide to financial management. Second edition. Profile Books Ltd. Доступ через: https://profilebooks.com/work/the-economist-guide-to-financial-management-3rd-edition/

Vandeput, N. (2020). Inventory Optimization. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. Доступ через: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110673944/html

Vandeput, N. (2023). Demand Forecasting Best Practices. Manning Publications Co., Shelter Island NY. Доступ через: https://www.oreilly.com/library/view/demand-forecasting-best/9781633438095/

Федусенко, Є.В. (2010). Моделювання і прогнозування попиту методами багатокритеріальної оптимізації. Управління розвитком складних систем, 3, 66-70. Доступ через: https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-4/65-68_0.pdf

Чумаченко, О.Г. (2019). Фінансовий контролінг: синонім управління чи контролю? Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). Київ : Університет «КРОК». Доступ через: https://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/spivrobitniki/chumachenko-olga-grigorivna

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Чумаченко, О., & Нескородько, О. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 29–38. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-29-38

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка