СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-74-84

Ключові слова:

складська логістика, складське господарство, зберігання, товар, постачання, агропромислова логістика, склад, робототехніка, стартап, грант

Анотація

Актуальність запропонованого дослідження обумовлена важливістю злагодженої діяльності складського господарства, як одного із найважливіших елементів логістичної системи, що має місце на будь-якому етапі руху матеріального потоку від джерел сировини до виробництва та, згодом, до кінцевого споживача. Метою запропонованого дослідження є аналіз проблем логістики у діяльності бізнес-компаній, шляхів їх вирішення та визначення оптимальних джерел фінансування. У ході дослідження використано бібліографічний метод, методи аналізу та синтезу, метод описової статистики, метод експертних оцінок, графічний та табличний методи, а також метод моделювання. Наприклад, за методом експертних оцінок узагальнено ключові проблеми складських логістичних підприємств, визначено причини виникнення та можливі наслідки їх ігнорування. Представлено авторське бачення вирішення зазначених складських проблем з метою забезпечення збереження запасів, економічності витрат та оптимального рівня логістичного сервісу. До шляхів вирішення складських проблем віднесено впровадження спеціалізованого програмного забезпечення, технології планування складу, окремо, системи управління складом (WMS), налагодження співвідношень з різними ланками ланцюжків поставок та організації зовнішніх і внутрішніх маркетингових досліджень, зокрема у підготовці логістичного підприємства до сезонних коливань попиту; узагальнено правила безпеки для персоналу складського господарства, а також обґрунтовано питання щодо організації регулярного контролю логістичних процесі складського господарства. Розглянуто основні логістичні функції та структуру процесу консолідаційного складу, класифіковано переваги та недоліки їх використання. На прикладах наведено пріоритети розвитку робототехніки та впровадження стартапів в інноваційній діяльності вітчизняної складської інфраструктури. Висвітлено деякі сучасні тренди українського ринку робототехніки. Окреслено популярні серед українських підприємців у досліджуваній галузі форми фінансування потреб складського господарства. Проаналізовано переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування інноваційної діяльності. Наведено приклади залучення грантів на потреби складського логістичного обладнання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Романюк, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Бойко, Є.О., Сіренко, І.В., Трушлякова, А.Б., Носар, А.А. (2021). Розвиток складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях. Український журнал прикладної економіки, 6(2), 41-47. Отримано з https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-5

Гранти на стартапи та гранти на інноваційні проєкти. (2023). Центр розвитку. Час змін. Отримано з http://www.chaszmin.com.ua/grant-startup/

Журкович, Т. (2020 вересень 21). Реалізації дослідницьких інновацій – стартап-рух в Україні. Отримано з https://nim.media/articles/realizatsiyi-doslidnitskikh-innovatsiy-startap-rukh-v-ukrayini

Іздебський, В. (2023 травень 5) WMS системи керування складом: що це і як це працює. Отримано з https://wezom.com.ua/

Коломоєць, А.В., Толстанов, О.К., Гбур, З.В. (2020) Кадрова складова як частина ефективної логістики медичного закладу. Український журнал медицини, біології та спорту, 5(3), 304-311. doi: 10.26693/jmbs05.03.304

Луценко, І. С., Матіяш, Д. О. (2022) Інноваційні технології в логістиці. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». Збірник. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. Конференції, 72-73. Отримано з http://confmanagement.kpi.ua/

Марченко, В. М., Шутюк, В.В. (2018) Логістика: підручник. Київ. Видавничий дім «Артек», 312. Отримано з https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36003/1/Logistyka_Marchenko.pdf

Носар, А. А. (2021) Економічна діагностика регіональних особливостей розвитку сфери складської логістики в Україні. Український журнал прикладної економіки. 6(1), 344-352. Отримано з https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-41

Петренко, О. І.. Черниш, В. М. (2020) Інновації в логістичній діяльності, їх переваги та недоліки. Інтернет конференція. Збірник тез. Отримано з http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3441/

Петриковець, О. В., Кириченко, А.І, Стрелко, О. Г., Горецький, О. А., (2012) Скорочення витрат на складську логістику в системі "cross-docking". Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. 20, 262-265. Отримано з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2012_20_40

Пучкова, С. І. (2022) Інноваційний розвиток складської логістики в торговельній сфері. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 142-146. Отримано з http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45849

Романюк, О.М. (2023) Інноваційні тренди у логістичному бізнесі. Київ. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі», 214-216.

Романюк, О.М., Пазєєва, Г.М. (2023) Джерела фінансування інноваційних впроваджень у складській логістиці. Київ. І Всеукр. НПК. Збірник доповідей, 61-65.

Шкальова, А. (2022) Український Uber у світі логістики. Як працює стартап Vanongo. Отримано з https://vctr.media/ua/ukrayinskij-uber-u-sviti-logistiki-yak-praczyuye-startap-vanongo-159772

Щербина, В. В., Борщенко, О. В. (2019) Оцінка ефективності складської логістики підприємств. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 4 (69), 38-48. doi 10.31375/2226- 1915-2019-4-38-48

Bridget McCrea (2022 травень 4) May Robotics Survey: The logistics robots have arrived. Отримано з https://www.logisticsmgmt.com/article/2022_robotics_survey_the_logistics_robots_have_arrived

Choose right robot for your needs. (2023) Deus Robotics. Отримано з https://deusrobotics.com/products/

JP Property Management. (2020 грудень 17) History of Warehousing. Отримано з https://www.jppropertywarehousing.com

Market capitalization of HP (HPQ). (2023) Companies Marketcap. Отримано з https://companiesmarketcap.com/hp/marketcap

Natarajan, M. (2021) Warehouse Management Problems and Their Solutions. Отримано з https://www.zoho.com/inventory/guides/common-problems-in-warehouse-management-and-their-solutions.html

Perkumienė, D., Ratautaitė, K., Pranskūnienė, R. (2022) Innovative Solutionsand Challenges for the Improvement of Storage Processes. Sustainability, 14(17):10616. Отримано з https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10616

Warehouse consolidation: what’s its rolein logistics? (2022 березень 15) Отримано з https://www.interlakemecalux.com

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Романюк, О. (2023). СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 74–84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-74-84

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування