УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІНИ РИНКОВОЇ ДИНАМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-123-140

Ключові слова:

інновації, управління, економіка, лінія тренду, ринок, динаміка, видобування газу, підприємство

Анотація

В умовах сьогодення активно ведеться обговорення стратегічного – інноваційного шляху розвитку України. Мета інноваційної стратегії – максимізація розвитку усіх секторів економіки, підвищення якості життя населення до рівня, який можна порівняти з передовими розвиненими країнами, формування стабільного підгрунття для життя. Збереження сировинного вектора розвитку затрудняє досягнення цієї мети. В українській економіці все ще домінують традиційні технології, техніки, організація та управління, що склалися у минулому столітті. Метою роботи виступає розкриття принципів управління інноваційною активністю газовидобувних підприємств в умовах зміни ринкової динаміки. Реалізація мети забезпечена підтримкою комплексного та системного підходу до дослідження, суб’єктно-об’єктного та структурно-функціонального підходів. У статті розкрито принципи управління інноваційною активністю газовидобувних підприємств в умовах зміни ринкової динаміки. Підкреслено, що використання інновацій у діяльності газо- та нафтопереробних підприємств у сучасній економіці відіграє важливу роль, вони є основою конкурентоспроможності підприємств, підвищують ефективність їхньої діяльності, сприяють покращенню якості продукції та послуг. Графічно представлено діаграму інтенсивності інноваційної діяльності компаній різних галузей, за результатами аналізу представленої діаграми зроблено висновок, що газовидобувні компанії серйозно відстають за інтенсивністю науково-дослідних робіт порівняно з компаніями інших секторів економіки. Наголошено, що в умовах сьогодення спостерігається високий ступінь зносу основних фондів нафтогазових підприємств, наявність старих газоносних свердловин, повільне освоєння нових свердловин, низькі витрати на технологічні інновації негативно впливають на інноваційний шлях розвитку галузі. Інноваційні технології, що активно використовуються у діяльності газовидобувних підприємств є важливим спектром розвитку. Графічно представлено лінійний тренд інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в абсолютних величинах. Результатом роботи є низка рекомендацій щодо підходів в управлінні інноваційною активністю для розвитку газовидобувних підприємств в умовах ринкової динаміки, що у майбутньому допоможе дослідникам усвідомити сутність процесу управління інноваціями у компанії нафтогазової галузі, дослідити шляхи підвищення ефективності управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Бедик, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Запрошений викладач, Бізнес школа КРОК, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Євгеній Бобров, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., доцент, професор кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Ali Anis, A. B. (2023). Pre and Post-COVID-19 Financial Performance of Oil and Gas Companies: An Absolute and Relational Study of Financial Variables. International Journal of Sustainable Development and Planning , 69-77.

Ikegwuru Mac-Kingsley, D.-O. I. (2022). Organizational Culture and Supply Chain Integration of Oil and Gas Companies in Rivers State. 94-104.

Kenneth Chukwujioke, A. K. (2022). Himalayan Economics and Business Management Moderating Effects of Trust and Collaboration on Knowledge Responsiveness and Innovative Work Behaviour of Nigerian Workers in the For. 50-59.

Kim Jae-Kyung, Y. J.-M.-S. (2022). Analysis of Competitiveness Factors of Global Innovative Companies. Journal of Korea Trade , 63-78.

Mark, K. (2021). Oil and Gas Company Production, Reserves, and Valuation.

Odochi, U. (2022). Dominating Conflict Management Strategy and Effectiveness of Multinational Oil and Gas Companies in Nigeria. Journal of Human Resource & Leadership , 68-80.

Radjenovic Tamara, K. B. (2023). The effects of R&D performance on the profitability of highly innovative companies. Strategic Management , 36-66.

Robert, P. (2023). Who Are the Innovators in the Upstream Oil and Gas Industry? Highlights from the Second SPE Global Innovation Survey. Journal of Petroleum Technology , 49-56.

Sheveleva Anastasia, C. M. (2023). Industry 4.0 Climate Risk Management in International Oil & Gas Companies.

Zhongguancun, A. (2019). Growth Analysis of Zhongguancun NEEQ Companies.

Глобальний інноваційний рейтинг 2020 . (2020). Получено 1 червень 2023 r., из Глобальний інноваційний рейтинг 2020: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/index.html

Микитюк, Н. Є. (2022). Сучасні тенденції наукової та інноваційної діяльності в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону , 89-100.

Ратушняк О. Г., Л. О. (2021). Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств України. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки" , 123-126.

Ставнича Н. І., С. Л. (2021). Сучасні тенденції інноваційної діяльності в Україні. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут" , 34-39.

Ястремська О. М., Д. Г. (2018). Активізація інноваційної діяльності підприємств. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М.

PricewaterhouseCoopers. URL: https://www.pwc.com

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Бедик, О., & Бобров, Є. (2023). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІНИ РИНКОВОЇ ДИНАМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 123–130. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-123-140

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування