ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • Юрій Живоглядов ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" https://orcid.org/0000-0002-6763-2737
  • Анастасія Денисова ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-115-122

Ключові слова:

професійна самосвідомість, індивідуально-психологічні особливості, бойова діяльність, саморегуляція, стресостійкість

Анотація

В статті обговорюється проблематика психологічних особливостей професійної самосвідомості військових психологів в ситуації надання допомоги військовослужбовцям під час бойових дій. Запропоновано загальні психологічні орієнтири формування професійної самосвідомості як визначального  фактору  ефективності діяльності військових психологів. Зазначено методологічні основи дослідження професійної самосвідомості військових психологів та надано окремі результати дослідження психологічних особливостей, що впливають на їх поведінку при виконанні своїх обов’язків в ситуації ведення бойових дій.  З урахуванням психологічних особливостей професійної самосвідомості визначена доцільність та способи покращення діяльності військових психологів, серед яких: розвиток навичок саморегуляції та стресостійкості, психологічні засоби відновлення ключових характеристик військово-професійної працездатності. Отримано емпіричні дані, що основними психологічними факторами ефективності діяльності військових психологів в ситуації бойових дій є комунікабельність, активність, здатність створення заспокійливої атмосфери, емоційна врівноваженість, які сприяють емоційному розрядженню та підняттю бойового духу військовослужбовців. У ході дослідження впливу психологічних особливостей професійної самосвідомості військових психологів на ефективність надання допомоги в ситуації ведення бойових дій виявлено, що професійно-важливі якості психологічного профілю фахівця можуть змінюватись під впливом набутого в цих діях індивідуально-психологічного досвіду. На успішність професійної діяльності військових психологів значний вплив може мати бойовий стрес, вмінням психологічного захисту від якого повинна бути надана окрема увага. Результативною дією може стати цілеспрямований розвиток здатності регулювати власні стани, а також, формування індивідуальних особливостей становлення механізму саморегуляції. Тренінг саморегуляції має бути побудований як система підходів до розуміння своїх можливостей, потреб, потенціалу, бажань, ставлення до самого себе та до оточуючої ситуації, задіяння усіх наявних резервів організму та психіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юрій Живоглядов, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Навчально-наукового інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Анастасія Денисова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Магістрантка, Навчально-наукового інституту психології ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Психологічна стійкість воїна: підручник для військових психологів. Зоран Комар. К., 2017. 184 с.

Лазорко О., Вірна Ж., Акімова Л. та ін. (2015). Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості : кол. Монографія: за заг. ред. Ж. Вірної. Луцьк : Вежа-Друк,. 588 с.

Кокун О.М., Мороз В.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. (2021). Формування психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до виконання завдань за призначенням під час бойового злагодження : метод. посіб. К. : 7БЦ,. 170 с.

Корольчук М. С., Крайнюк В. М.,(2006). Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. : Ніка-Центр. 580 с.

Дубровинський Г.Р., Рябова О.В. (2019). Зв'язок емоційного інтелекту військовослужбовця з психологічною сумісністю у військовому колективі // Вісник Національного університету оборони України. С. 11-17.

Воробйова Г.П. (2012). Настанова з психологічної підготовки особового складу підрозділів сухопутних військ: Навчально-методичний посібник. Львів: АСВ. 430 с.

Мацегора Я. В. та ін. (2014). Психологічний моніторинг професійно важливих якостей курсантів ВВНЗ МВС України: монографія. Харків: Акад. ВВ МВС України 421 с.

Кокун О. М. та ін. (2019). Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України : метод. посіб. Київ: ФОП Маслаков. 288 с.

Ягупов В. В. (2000). Військова і соціальна психологія. Київ: Видавництво Національного університету ім. Тараса Шевченка. 626 с.

Агаєв, Н. А., Дикун, В. Г., Чорний В. С. та ін. (2020). Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України підручник : у 2 ч. Ч. 1. вид. 2-е, перероб. зі змін. та допов. 754 с.

Радиш Я.Ф., Соколова О.М. (2012). Медична реабілітація військовослужбовців як наукова проблема: теоретико-методологічні засади (за матеріалами літературних джерел). Економіка та держава. № 3. С. 103–106.

Єна А. І., Маслюк, В. В., Сергієнко А. В. (2014). Актуальність і організаційні засади медико- психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Науковий журнал МОЗ України. № 1 (5). С. 5-16.

Гриньків С.Р. (2014). Методи саморегуляції психічного стану особистості, їх різновиди та особливості застосування. Бучач. 29 с.

Serhiieni, O.; Gorina, O.; Sizov, V.; Tkachenko, V.; Synhaivska, I.; Vasyliev, I. (2021). Legal psychology: macropsychological vector of development. Ad alta-journal of interdisciplinary research, Volume: 11. Issue: 2. Pages: 40-44. Special Issue: 20.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Живоглядов, Ю., & Денисова, А. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 115–122. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-115-122

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія