ПСИХО-СУГЕСТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКОНАНЬ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА СВІТОГЛЯД ТА ПОВЕДІНКУ РОСІЯН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-234-243

Ключові слова:

інформаційно-психологічна війна, інформаційно-психологічна операція, інформаційно-психологічний вплив, переконання, психо-сугестивний аналіз, військовослужбовці РФ

Анотація

Інформаційно-психологічна війна, яку в засобах масової інформації Російська Федерація веде проти України, охоплює і широкі верстви населення російського суспільства. Державні джерела Російської Федерації, складаючи психологічні чинники підвищення шансів бажаної перемоги, використовують вплив на своїх громадян, що значно впливає на їх психологічний стан та свідомість. З метою просування кремлівських закликів та пропаганди «руського міра» використовуються наративи, що базуються на вигаданих чи маніпулятивних актах і подіях. У центрі уваги статті – психологічні механізми індивідуально-особистісних наслідків впливу засобів масової інформації Російської Федерації на військовослужбовців РФ. Психологічний вплив розглядається як вплив на психічний стан, думки, почуття й дії іншої людини за допомогою винятково психологічних засобів (вербальних, паралінгвістичних або невербальних). У війні завдання інформаційно-психологічного впливу зосереджуються на набутті реципієнтами нових переконань, формуванні нових форм поведінки. Мішенню виступають зміни в когнітивній сфері реципієнтів, формування наперед-заданих ініціаторами впливу переконань, які, в свою чергу, впливають на сприйняття світу, поведінку та прийняття рішень. Досліджуваним матеріалом виступили наявні у відкритому доступі відео-записи розмов з російськими військовополоненими, до яких ставилося питання щодо можливості засвідчити наявність психо-сугестивного впливу російської пропаганди, який здатен призводити до деструктивного стану свідомості, наявної психологічної дисфункції самосвідомості (ідентичності) реципієнта. Запропоновано психологічне описання такого порушення, його психо-лінгвістичний та психо-сугестивний механізм. Результатом проведеного психологічного аналізу встановлено: значення, якими військовослужбовець РФ наповнює свою поведінку, цілком належать міфологемам; відсутність суб’єктності та усвідомленості може свідчити про його конфліктну самосвідомість, а його ідентичність блокована цілковитою залежністю від міфологічних концептів. Психологічна навігація (сприйняття та розуміння) того, що відбувається жорстко обмежено мисленевими механізмами, тобто, образи сприйняття викривлені навіюваннями, більш нафантазовані, ніж реальні; психологічними джерелами ідентичності є новоміфи, симулякри та меми. Втрата вибору власної ідентичності, котра є наслідком цих особистісних деформацій, позбавляє військовослужбовців РФ можливості її відновлення та розвитку, здійснювати пошук себе, реалізовувати найвищу (християнську поперед всього) цінність свого життя – свободу, що можна впевнено назвати злочином перед людськістю, гуманітарною катастрофою суспільства,  до якого належить пересічний росіянин (військовослужбовець рф).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юрій Живоглядов, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Навчально-наукового інституту психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Вепринцев, В., Манойло, А., Петренко, А., Фролов, Д. (2005). Операції інформаційно-психологічної війни. URL: http://psyfactor. org/psyops/psyops4.htm

Гребньов, Г. (2023). Інформаційний аспект гібридної війни росії проти України. Український інформаційний простір, 1(11), 107–118. doi: 10.31866/2616-7948.1(11).2023.279598

Гуляєва, А. (2023). Соціально-психологічні особливості системи переконань особистості в кризових умовах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. К. Прінт Квік, 21. URL:https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/03/gulya-va-a.s.-avtoreferat .pdf

Дані (відео та транскрибація), (військовополонені). Доступ через: https://drive.google.com/drive/folders/107LXqVniEmzQXAtSyEWzCEJe9XdSwThg?usp=drive_link

Дані (відео та транскрибація), (перехоплення). Доступ через: https://drive.google.com/drive/folders/1ezHj9DLdSjJsUXwIbsA9c6nwk05vKkW9?usp=drive_link

Завгородня, О. (2022). Інформаційно-психологічний вплив на громадян під час загрозливих подій. Габітус, 36, 53-57. URL: http://habitus.od.ua/journals/2022/36-2022/7.pdf

Зеленін, В. (2018). По той бік правди: НЛП як зброя інформаційно-пропагандистської війни. К.: Люта справа, 384.

Психологічна енциклопедія. Переконання. Український психологічний ХАБ: веб-сайт. Дата звернення 15.11.2023. https://shorturl.at/bfnDS

Почепцов, Г. (2015). Сучасні інформаційні війни. К.: Києво-Могилянська академія, 497.

Твердохліб, Ю. (2019). Теоретичні підходи до дослідження інформаційно-психологічних операцій. Epistemological studies in philosophy, social and political sciences, 2(2), 122-131. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ epstphsps_2019_2_2_16

Dilts, R. (2017). Sleight of Mouth: The Magic of Conversational Belief Change. Dilts Strategy Group, 346.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Живоглядов, Ю. (2024). ПСИХО-СУГЕСТИВНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКОНАНЬ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА СВІТОГЛЯД ТА ПОВЕДІНКУ РОСІЯН. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 234–243. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-234-243

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія