СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О.С. Кириченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-107-115

Ключові слова:

технології управління, технологічний менеджмент, управлінські системи, наукові підходи до управління, програмно-проектний підхід, управління підприємствами, розвиток

Анотація

У статті досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління розвитком  підприємств із застосуванням сучасних технологій менеджменту. Виявлено, що комплексне застосування сучасних методів, інструментів та формування сучасних управлінських механізмів дає можливість переходу системи управління підприємством на новий, більш високий рівень економічного розвитку, внаслідок накопичення за певний період часу значної кількості вагомих  системних змін, які, як наслідок, дають нову якість функціонування існуючої на підприємстві економічної системи.  Доведено, що нові технології управління являють собою сукупність інноваційних та  організаційних технологій,  які спрямовані на забезпечення перебудови управління та функціонування підприємств з метою  зростання їх конкурентоспроможності та забезпечення майбутнього розвитку, який може здійснюватися як еволюційним так і революційним шляхом.

Визначено, що новими сучасними технологіями менеджменту є такі технології як: інжиніринг та реінжиніринг бізнес-процесів, впровадження технологій контролінгу, технологій грейдінгу, запозичення та впровадження кращих інструментів і технологій менеджменту з використанням бенчмаркінгу. Досліджено поняття технологічного  менеджменту, як сучасної  управлінської технології, її  прояви та впровадження в першу чергу пов’язують з інформаційно-комунікаційними технологіями та можливостями сучасного інформаційного програмного забезпечення, інформатизацією та цифровізацією процесів виробництва та відповідно можливістю цифровізації процесів управління, особливо на ланках управління виробничими процесами, логістикою, управлінням якістю. Визначено, що основою сучасних систем менеджменту є технологія, внаслідок того, що технологія виступає безпосередньо інструментом впровадження  змін,  процесів в системах підприємствах, а отже здатна трансформувати, змінити та оптимізувати і удосконалити всі процеси. Виявлено, що зростання ефективності функціонування підприємства  може здійснюватися як за рахунок інвестиційно-інноваційного розвитку, так і  є  результатом внутрішнього організаційного еволюціонування за умови, що всі підсистеми та елементи системи управління підприємством будуть  максимально адаптованими та синхронізованими. Виявлено, що, розвиток економічних систем підприємств  переходить  до нового рівня розуміння  та формування нових наукових підходів, до розуміння забезпечення  економічного зростання  через науковий підхід програмування  розвитку підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.С. Кириченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Бушуєв С. Д. Креативные технологии управления проектами и программами: монография. Київ : Саммит-Книга, 2010. 768 с.

Бушуєва Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: монографія. Київ : Наук. Світ, 2007. 199 с.

Ентоні Е.Боардмен. Аналіз вигід і витрат. Концепції і практика. К.: АртЕк, 2003. 568 с.

Журавська А. Р. Теоретичні засади антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами. Наукові горизонти. 2013. № 1-2(2). С. 227-235.

Кирпиченко К. С. Аналіз основних принципів і методів управління підприємством. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 345-347.

Колпаков В. Методи управління: навч. посібник. Київ, 2007. 158 с.

Кузнєцов Е. А. Вступ до спеціальності менеджмент: навчально-методичний посібник. Херсон : Гринь Д. С., 2012. 80 с.

Рудінська О. В., Ленська Н. І. Сучасна структура та ефективність методів менеджменту. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2016. Том 15. Вип. 2 (33). С. 105-122.

Тарасова Г.О. Методи управління підприємством в умовах економічної нестабільності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. №5. С. 167-170.

Федірко О.А. Стратегічний аспект формування конкурентних переваг національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку. Стратегія економічного розвитку України. 2004. Вип. 15. С. 61-66.

Р2М. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організації. Київ : Новий друк, 2010. 160 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Кириченко, О. (2022). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 107–115. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-107-115

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають