РЕІНТЕГРАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ У ЦИВІЛЬНЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-146-156

Ключові слова:

реінтеграція, учасники бойових дій (УБД), рацевлаштування, зайнятість,, потреби УБД, конвівіальність, демобілізовані, ветерани

Анотація

Метою статті є виявлення актуальних проблем реінтеграції учасників бойових дій у соціально-трудові відносини і пошук шляхів їхпершочергового вирішення; виявлення чинників впливу на ефективність такої реінтеграції, визначення можливих її варіантів на основідослідження бачення військових щодо їхнього майбутнього. Для досягнення цієї мети авторами використано як основний – методсоціологічного дослідження (опитування учасників бойових дій), а також науковий, емпіричний та теоретичний методи, методипорівняння, спостереження, графічного інтегрування  (при аналізі та узагальненні відповідей респондентів). Реінтеграцію мирозглядаємо як соціальний та економічний процес, який є частиною воєнного та повоєнного розвитку країни та за допомогою якогодемобілізовані учасники бойових дій набувають цивільного статусу, адаптуються у суспільстві й отримують стійкепрацевлаштування і дохід. Розглянуто й адаптовано до нових викликів модель соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців. Проаналізовано чинники, від яких залежить складність працевлаштування та інтеграції військових в цивільні соціально-трудові відносини, зокрема такі: ступінь та тип інвалідності, вік, освіту до початку служби та після, сімейний стан та особисте бажання людини працевлаштуватися. Виділено пріоритетні напрями працевлаштування УБД залежно від вказаних чинників. Встановлено основні проблеми, з якими стикаються ветерани при адаптації до цивільного життя, – це психологічні бар’єри у сприйнятті суспільством, іноді не дуже схильне ставлення з боку роботодавців, фізичні посттравматичні проблеми. Ще однією проблемою є правова необізнаність щодо пільг і гарантій, на які вони можуть розраховувати. Основна увага приділена дослідженню можливостей сприяння ефективному поверненню УБД на ринок праці засобами державного, суспільного, освітнього й інформаційного впливу. Виділено пріоритетні з цього погляду напрями: багатовекторна державна підтримка ветеранського бізнесу; ефективне заохочення роботодавців до створення спеціалізованих робочих місць для людей з інвалідністю; плекання в суспільстві культури пам’яті, вдячності й поваги до ветеранів;  підтримка державою, суспільством, освітніми і громадськими організаціями конвівіальності як вміння і практики життя й реалізації разом людей з різними індивідуальними особливостями. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Грішнова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Валерія Лисенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Посилання

25 найкращих роботодавців для ветеранів. URL: Список 25 компаній, що надають роботу ветеранам — Forbes.ua

Ben-Shalom, U., Reizer, A., Connelly, V., & Rickover, I. (2023). The adaptation of soldiers to post-service life–the mediating impact of political views on the relationship between violence and adaptation. Frontiers in psychology,14. Retrieved from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2023.1131316/pdf?isPublishedV2=False

Bond, G. R., Al-Abdulmunem, M., Drake, R. E., Davis, L. L., Meyer, T., Gade, D. M., ... & Ressler, D. R. (2022). Transition from military service: Mental health and well-being among service members and veterans with service-connected disabilities.The journal of behavioral health services & research,49(3), 282-298. Retrieved from: https://www.webofscience.com/wos/woscc/fullrecord/WOS:000747102200001

Bond, G. R., Al-Abdulmunem, M., Ressler, D. R., Gade, D. M., & Drake, R. E. (2022). A Randomized Controlled Trial of an Employment Program for Veterans Transitioning from the Military: Two-Year Outcomes.Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research,49(6), 1072-1083. Retrieved from: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823328900001

Coe, J., Schwam, D., Ramchand, R., & Farmer, C. American Support of Public Programs for Veterans: Estimates From a National Survey Including a Discrete Choice Experiment. Armed Forces & Society. 2024. 29.

Flavie Bertouille. (2019). What’s next for veterans in Ukraine Promoting inclusion to improve the reintegration architecture for former combatants. Internation alert.12. Retrieved from: https://www.international-alert.org/publications/whats-next-veterans-ukraine/

Karre, J. K., Perkins, D. F., Morgan, N. R., Davenport, K. E., Aronson, K. R., Maury, R. V., ... & Andros, M. What Do Successful Military-to-Civilian Transitions Look Like? A Revised Framework and a New Conceptual Model for Assessing Veteran Well-Being. Armed Forces & Society. 2024. 30.

Keeling, M. E., Ozuna, S. M., Kintzle, S., & Castro, C. A. (2019). Veterans’ civilian employment experiences: Lessons learnt from focus groups. Journal of Career Development, 46(6), 692-705. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/0894845318776785

Kharazishvili, Y., Grishnova, O., & Kamińska, B. (2019). Standards of living in Ukraine, Georgia, and Poland: identification and strategic planning. Virtual Economics, 2(2), 7-36.

Mihirangi, K., & Gunatilaka, H. Re-employing Military Veterans with Service-Connected Disabilities: A Case Study. 2024. 24.

Segev, D., & Schiff, M. (2019). Integrating Israeli Defense Force (IDF) veterans with disabilities into the workforce: characteristics and predictors. Israel Journal of Health Policy Research, 8(1), 1-10 Retrieved from: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000505020400001?SID=EUW1ED0C1Bww0Sx37d41WgyEgSFlj

Власне дослідження: Реінтеграція військових у цивільне життя: проблеми працевлаштування та шляхи їх розв'язання. - Google Форми

Воропай Л. А. (2021) Теоретико-прикладні аспекти формування окремих механізмів соціального захисту учасників АТО. Отримано з: https://kbuapa. kh.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/zbirnik kongress_2021.pdf#page=89

Грішнова О. А. Корпоративна культура як ресурс забезпечення стратегічної стійкості підприємства / О. А. Грішнова, А. В. Науменко // Економіка і управління. – 2010. – № 1. – С. 33–35.

Грішнова О.А., Самолюк Н.М., Рощик І.А. Визначення актуальних потреб учасників бойових дій (УБД) як основа їх ефективного соціального захисту// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (46), 2023. С.56-66.

Грішнова, О. А. (2011). Нагромадження людського, інтелектуального і соціального капіталу підприємства як основна форма його капіталізації. Вісник Донецького університету економіки та права, (1), 10-13.

Грішнова, О. А., & Брінцева, О. Г. (2015). Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування. Демографія та соціальна економіка, (1), 90-101.

Дарієнко С., Марценюк Т. Досвід працевлаштування людей з інвалідністю в Україні (на прикладі ветеранів Антитерористичної операції). 2020. Отримано з: https://ekmair.ukma.edu.ua/items/a61d31c4-b006-47d0-9539-891d554748f1

Закон України «Про соціальні послуги» від 27.04.2022 № 2193-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 18.10.2023)

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 03.08.2023 №3552 – ХІІ. Отримано з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text (дата звернення: 19.10.2023).

Кіріллова Ю., Зновяк В., Казанська А. Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні. Соціологічне опитування. Київ. 2023. с.88.

Конвенція про права осіб з інвалідністю. Отримано з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 18.10.2023).

Міністерство у справах ветеранів. Про проєкт Норвегія Україна URL: https://shorturl.at/7hK6o.

Мірошниченко О. Працевлаштування осіб з інвалідністю. Практичний посібник. Київ. 2023. с.80. URL: Посібник_Працевлаштування_осіб_з_інвалідністю_посібник.pdf

Петрик О. Л. (2022). Соціальне підприємництво як інструмент державної підтримки реінтеграції військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС: нормативно - правовий аспект. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. Отримано з: https://reicst.com.ua/pmtl/article/view/2022-6-02-02

Петрик, О. Л. Компонента державного управління у взаємодії ключових стейкхолдерів розвитку соціального підприємництва як детермінанти реінтеграції військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей. Вчені Записки.2023. с.40-45.

Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні. Соціологічне дослідження. Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України Київ. 2023р.. 88 с.

Практичний посібник (ПП) із комплексних стандартів щодо роззброєння, демобілізації та реінтеграції (КСРДР) розроблено для допомоги користувачам, які спеціалізуються на питаннях роззброєння, демобілізації та реінтеграції (РДР). 2017. URL: fe289835cbd222fc1192aef8b596f4c9181ceef281ae58821f95a575ddb81704.pdf (undp.org)

Програма реінтеграції ветеранів. Аналітичний звіт 14 липня 2021 року. Отримано з: UKR_2. Veterans’ Current Employment Conditions (2ukr)_2.indd (irex.org)

Семигіна Т. В. , Іванова О. Л. Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю. Програма розвитку ООН. 2010. URL: OON.indd (dcz.gov.ua)

Шевченко, Р. П. Інноваційні підходи до організації соціального захисту ветеранів війни: міжнародний досвід. Інвестиції. 2024. с.184.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Грішнова, О., & Лисенко, В. (2024). РЕІНТЕГРАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ У ЦИВІЛЬНЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 146–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-146-156

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування