ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ТРЕНДИ, ВИКЛИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ)

Автор(и)

  • Олена Грішнова Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4178-1662
  • Дарина Марковець ТОВ "Прайсуотерхаускуперс"

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-28-39

Ключові слова:

цифровізація, корпоративний людський капітал, розвиток людського капіталу, ефективність, новітні технології, цифрові технології, консалтингові компанії

Анотація

Стаття присвячена висвітленню трендів та нововведень y розвитку корпоративного людського капіталу під впливомцифровізації та оцінка ефективності цих нововведень, узагальнення досвіду, аналіз викликів і пошук можливостей компаній, щопрацюють у сфері надання інтелектуальних (зокрема, консалтингових) послуг, у цій царині. Для досягнення цієї мети авторамивикористано такі методи дослідження: абстрактно-логічний, дедукції, аналізу і синтезу, порівняльний аналіз, метод аналізурентабельності інвестицій (ROI), діалектичний метод та методи теоретичного узагальнення. Корпоративний людський капіталвизначено як сукупну кваліфікацію та професійні компетенції всіх працівників підприємства, а також здобутки компанії у справіефективної організації праці та розвитку персоналу. Розвиток корпоративного людського капіталу досліджено не просто як корпоративне навчання, а як значно комплексніший процес надання й розширення навчальних можливостей для розвитку знань, навичок, компетенцій співробітників в межах організації чи корпорації, включно з мотивацією і відведенням для цього робочого часу, як специфічний вид стратегічного управління, спрямований на вдосконалення професійних знань та компетенцій працівників з метою підвищення продуктивності, ефективності, іміджу й конкурентоспроможності компанії. Основна увага приділена дослідженню впливу цифровізації на розвиток корпоративного людського капіталу. Показано, що сучасний стан корпоративного навчання характеризується інтеграцією технологій і гнучкістю, яку забезпечує цифровізація. Організації використовують цифрові платформи та методи дистанційного навчання, щоб забезпечити співробітників зручним і цікавим навчальним контентом. Встановлено, що технології й надалі відіграватимуть ключову роль у формуванні корпоративного людського капіталу. Використовуючи новітні технології та персоналізований досвід навчання, організації надають своїм співробітникам широкі можливості набути нових навичок і підвищити продуктивність. Це стимулює інновації, покращує бізнес-результати та допомагає організаціям залишатися конкурентоспроможними на динамічному ринку. Аналіз інвестицій y розвиток корпоративного людського капіталу консалтингових компаній «Великої четвірки» показав, що компанії активно підтримують діджитилізацію y навчальних процесах, рентабельність інвестицій є високою, інвестиції в розвиток корпоративного людського капіталу є трендом майбутнього. З такими тенденціями розвитку корпоративного людського капіталу організації мають можливість розвивати культуру безперервного навчання. Мотивуючи постійний розвиток, організації створюють середовище, в якому співробітники зацікавдені постійно здобувати нові знання, вдосконалювати свої навички та творити інновації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олена Грішнова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Дарина Марковець, ТОВ "Прайсуотерхаускуперс"

Магістр, Спеціаліст  ТОВ "Прайсуотерхаускуперс", Київ

Посилання

Dadd, Deneise and Hinton, Matthew (2022). Performance measurement and evaluation: applying return on investment (ROI) to human capital investments. International Journal of Productivity and Performance Management

Deloitte reports record FY2019 - FY2023 revenue.

Deloitte. Insights The skills-based organization: A new operating model for work and the workforce. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/organizational-skill-based-hiring.html

Deloitte: Expands Sustainability, Climate and Equity Upskilling for its Leaders and Professionals. – 2023. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/deloitte-expands-sustainability-climate-and-equity-upskilling-for-its-leaders-and-professionals.html

EY Global Integrity Reports 2019 – 2023.

EY: EY announces launch of artificial intelligence platform EY.ai following US$1.4b investment. – 2023. URL: https://www.ey.com/en_gl/news/2023/09/ey-announces-launch-of-artificial-intelligence-platform-ey-ai-following-us-1-4b-investment

Forbes: PwC’s $1B Investment Will Give Every Worker AI Training—And Staffers Access To Chatbot Assistants. – 2023. URL: https://www.forbes.com/sites/jenamcgregor/2023/11/08/pwcs-1b-investment-will-give-every-worker-ai-training-and-staffers-access-to-chatbot-assistants/?sh=2162eb605b8c

Gartner Top 5 priorities for HR leaders in 2024. Actionable insights to tackle challenges and plan for success. URL: https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/human-resources/documents/trends/top-priorities-for-hr-leaders-2024-ebook.pdf

Jonathan Deller 5 Easy Ways to Measure the ROI of Training / Kodo survey. – 2020. URL: https://kodosurvey.com/blog/5-easy-ways-measure-roi-training

Kharazishvili, Y., Grishnova, O., & Kamińska, B. (2019). Standards of living in Ukraine, Georgia, and Poland: identification and strategic planning. Virtual Economics, 2(2), 7-36.

Knudsen, E. S., & Lien, L. B. (2023). The half-life of knowledge and strategic human capital. Human Resource Management Review, 33(4), 1013-1029.

KPMG International – KPMG Global reports 2019 – 2023.

Ling Li Reskilling and Upskilling the Future-ready Workforce for Industry 4.0 and Beyond – 2022. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-022-10308-y

Paczos, W., Sawulski, J., & Leśniewicz, F. (2023). How much do public and private sectors invest in physical and human capital? Towards a new classification of investments. **International Review of Economics & Finance, 78, 102440.

PwC Global Annual Reviews 2019 – 2023.

Rodchenko, V., Rekun, G., Fedoryshyna, L., Roshchin, I., & Gazarian, S. (2023). The effectiveness of human capital in the context of the digital transformation of the economy: The case of Ukraine.

Rosales-Córdova, Aldebarán, and Rafael Bernardo Carmona-Benítez. 2023. Evaluating the Efficiency of Human Capital at Small and Medium Enterprises in the Manufacturing Sector Using the DEA-Weight Russell Directional Distance Model. Economies 11: 261.

The Wall Street Journey: KPMG Plans $2 Billion Investment in AI and Cloud Services. URL: https://www.wsj.com/articles/kpmg-plans-2-billion-investment-in-ai-and-cloud-services-e4fd0dd5

Training Magazine: Training Industry Report. – 2023. URL: https://trainingmag.com/2023-training-industry-report/

Грішнова, О. А. (2011). Нагромадження людського, інтелектуального і соціального капіталу підприємства як основна форма його капіталізації. Вісник Донецького університету економіки та права, (1), 10-13.

Грішнова, О. А., & Брінцева, О. Г. (2015). Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування. Демографія та соціальна економіка, (1), 90-101.

Грішнова, О., & Дмитрук, С. (2015). Людський капітал в умовах кризи: оцінка і пошук можливостей збереження. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, (5 (170)), 11-16.

Марковець Д. HR-management як чинник повоєнного відродження України: інновації та впровадження світових трендів / Шевченківська весна 2023. Повоєнне відновлення економіки України: проблеми та перспективи, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової: - К., Інтерсервіс, 2023. – Вип. ХХI. – 392 с.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Грішнова, О., & Марковець, Д. (2024). ЦИФРОВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ТРЕНДИ, ВИКЛИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ КОНСАЛТИНГОВИХ КОМПАНІЙ). Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 28–39. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-28-39

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка