УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-139-145

Ключові слова:

управління інноваційною діяльністю, управління інноваційними процесами, цифровізація, діджіталізація, євроінтеграція, цифрові технології, виробничі процеси, RFID, нові цифрові технології

Анотація

У статті досліджено теоретично-методичні засади управління інноваційною діяльністю, інноваційним розвитком виробничих процесів підприємств на основі  цифровізації. Актуальність теми проведеного дослідження визначається  тим, що на сучасних етапах економічного розвитку, переходу на масове використання нових технологій в діяльності підприємств цифрові технології та процеси діджіталізації, стають рушійною силою здатною забезпечити  високу ефективність використання ресурсів, розбудови та здійснення виробничої, операційної, фінансово-господарської діяльності підприємств, забезпечити їх ефективне функціонування та потужний розвиток, зростання конкурентоспроможності  в умовах євроінтеграції. Метою статті є дослідження теоретично-методичних засад управління  інноваційною діяльністю, інноваційним розвитком виробничих процесів підприємств  на основі цифровізації. Методологічною основою дослідження стали як загальнонаукові так і конкретні методи такі як: спостереження, порівняння, аналіз взаємозв’язків, систематизація, абстрагування, застосовано методи системного, комплексного, процесного, динамічного, функціонального, кількісного, наукових підходів. Отримані наукові результати полягають у систематизації основних видів інноваційних цифрових технологій які впроваджують у виробничій, операційній діяльності з метою забезпечення інноваційного розвитку виробничих процесів підприємств, а саме: впровадження спеціалізованого  програмного забезпечення; розбудова Кібер-фізичних  систем; автоматизація  систем виробництва, «розумні заводи»; робота з базами даних;  використання технології «Блокчейн»; використання цифрових електронних платформ; використання технологій Штучного інтелекту; застосування систем радіочастотної ідентифікації та інші інноваційні технології. Визначено  головні напрями діяльності на які спрямовують інноваційні цифрові технології і завдяки яким здійснюється удосконалення, оптимізація, зростання якості та ефективності функціонування підприємств. Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності вивчення аспектів впровадження цифрової  трансформації, що має  інтегруватися  у всі сфери діяльності підприємства: виробництво, операційні процеси; сервісну діяльність; здійснення документообігу та обліку; управління кадрами; управління фінансовими ресурсами, логістику та маркетингові  комунікації з метою забезпечення ефективного розвитку, конкурентоспроможності підприємств в динамічних умовах євроінтеграції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олег Денисов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Шумпетер, Й. А. (2011). Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ: Києво-Могилянська Академія. 244 с.

Drucker, P. (2000). The discipline of innovation. Harvard Business School Publishing. Product Number 3480. 294 p.

Mench, G.( 1979). Statement in Technology: innovation overcome the depression. Cambridge : Mass. 340 р.

Майорова, Т. В. (2003). Інвестиційна діяльність. К.: ЦУЛ. 376 с.

Покропивний, С. Ф. (1995). Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання. Економіка України. № 2. С. 24-28.

Загородній, А. Г. & Вознюк, Г. Л (2007). Фінансово-економічний словник. К. : Знання. 1027 с.

Харів, П. С. (2003). Інноваційнадіяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. Тернопіль : Економічна думка. 326 с.

Коваль, Л.А. & Романчук, С.А. (2012). Розвиток наукової думки про інновації - як предмет особливої трудової діяльності. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. № 22. С. 112-116.

Кліяненко, Б.Т. & Осика, О.П. (2004). Визначення поняття і економічної сутності інновацій в умовах сталого розвитку: методологічний аспект. Економіка та право. № 1(8). С. 61–64.

Свінарьова, Г. Б. (2021). Перехідні зміни систем управління підприємством та їх вплив на інноваційний потенціал підприємства. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 2 (16). С. 87-91.

Амоша, О.І. (2002). Інновації у виробництві. К.: Наукова думка. 192 с.

Коляденко, С. В. (2016). Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 6. С. 105-112.

Андрос, С. В. & Чан Сі, Цо. (2019). Діджіталізація та підприємства: нові тренди інноваційного розвитку. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. № 4 (10). С. 5-13.

Chong, S. (2008). Success in Electronic Commerce Implementation: A Cross-Country Study of Small and Medium Sized Enterprises. Journal of Enterprise Information Management. Vol. 21. рр. 468–492.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Денисов, О. (2024). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 139–145. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-139-145

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування