КОНСТРУКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОГЕННИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-253-260

Ключові слова:

соціально-психологічна адаптація, стресогенна ситуація, стратегія подолання, криза, психоемоційне благополуччя, особистісний ресурс, конструктивний копінг

Анотація

Психогенні стресові ситуації, посилені війною в Україні, негативно впливають на психоемоційний стан як суспільства в цілому, так і окремих громадян. Такі кризові стани призводять до зниження потенціалу людини, особистісних та міжособистісних конфліктів, соціально-психологічної дезадаптації, створюють необхідність кваліфікованої психологічної допомоги. Виходячи з цього, мета статті полягає в аналізі проблеми використання конструктивних стратегій поведінки особистості у кризових ситуаціях. Здійснено теоретичний аналіз та узагальнення поняття «криза» і «кризова ситуація», а також систематизовано основні стратегії поведінки особистості у кризових ситуаціях. Використано науково-теоретичні методи психологічних досліджень: аналіз, систематизація, класифікація та узагальнення наукових джерел по темі дослідження. Проаналізовано основні теоретичні підходи та концепції, які розглядають кризові ситуації, їх передумови, наслідки, а також способи реагування на них. Виділено два основні напрями в контексті долаючої поведінки: дезадаптаційний (кризова ситуація негативно впливає на особистість, спричинюючи деструктивні емоційні стани, патерни поведінки, дезорганізовує особистість) та адаптаційний (кризова ситуація мобілізує внутрішні ресурси особистості, дає можливість отримати новий досвід, сприяє кращій адаптації до навколишніх умов та обставин). Отримані результати дали можливість констатувати, що кризова ситуація є суб’єктивним поняттям, вона опосередковується індивідуально-типологічними характеристиками особистості, які впливають на її перебіг. Серед таких характеристик чільне місце посідають копінг-стратегії, які визначають той чи інший стиль реагування на кризову ситуацію. Доведено, що конструктивні копінг-стратегії забезпечують адаптаційний вихід із кризової ситуації, побудову нових способів поведінки та емоційного реагування, сприяють переосмисленню життєвої позиції, забезпечують відновлення балансу організму. Обґрунтування основних типів конструктивних стратегій поведінки сприятиме їх ефективному засвоєнню, адаптаційному виходу із кризової ситуації, актуалізації нових навичок реагування на стресові події, покращенню самопочуття особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марина Оксютович, Державний університет «Житомирська політехніка»

Кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та соціального забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна

Дмитро Мельничук, Державний університет «Житомирська політехніка»

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри психології та соціального забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна

Посилання

Буковська О.О. «Кризова життєва ситуація» в реабілітаційній діяльності психолога. Актуальні проблеми психології. 2017. Т.7, вип.44 С.21-30

Гізун А.І., І.Л. Лозова Аналіз дефініцій поняття кризова ситуація та основних аспектів концепції управління безперервністю бізнесу. Безпека інформації. 2016. Т. 22, № 1. С. 99-108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2016_22_1_17

Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. К.: Педагогічна думка. 2016. 219 с.

Казібекова В.Ф. Психологічні ресурси особистості в кризових ситуаціях. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. 428 с.

Коробка Л.М. Адаптаційний потенціал як чинник успішної адаптації особи до кризових умов. Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: Мат-ли ІІІ Всеукр. науково-практ. круглого столу (6 березня 2018 р.). Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2018. С. 36–40.

Оверчук В.А. Особливості опановуючої поведінки. Теорія і практика сучасної психології. 2018. №5. С.223-227

Полухіна, M. Оcобливості поведінкового компонента кризи професійного становлення особистості у ранній дорослості. Psychological journal. 2018. 12. 83-98. 10.31108/2018vol12iss2pp83-98.

Степаненко, Л. Порівняльний аналіз копінг-захисних механізмів психологів у різних стресових ситуаціях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2022. №17-21. 10.32782/psy-visnyk/2021.4.3.

Ткачишина О.Р. Особливості соціально-психологічної адаптації особистості в умовах кризових ситуацій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 32(71). №3. С. 93–98.

Baumgardt J., Weinmann S. (2022) Using Crisis Theory in Dealing With Severe Mental Illness–A Step Toward Normalization? Frontiers in Sociology. Volume7 doi: 10.3389/fsoc.2022.805604

Buch-Vicente B., J. María Acosta-Rodriguez, M.E. Sanchez-Sanchez, N. González-García, L. Lanira et all. (2022) Coping strategies used by health-care workers during the SARS-COV2 crisis. A real-world analysis, Psychiatry Research, Volume 317 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114915.

Dafermos, M. (2022) Discussing the Concept of Crisis in Cultural-historical Activity Research: a Dialectical Perspective. Hu Arenas . https://doi.org/10.1007/s42087-022-00289-4

Elaidy, A.M., Hammoud, M.S., N. Albatineh, A. et al. (2023) Coping strategies to overcome psychological distress and fear during COVID-19 pandemic in Kuwait. Middle East Curr Psychiatry 30, 12. https://doi.org/10.1186/s43045-023-00285-6

Krafft, Andreas. (2023). Stress Coping Strategies. 10.1007/978-3-662-66205-2_9.

Manzoor, S., Sajjad, M., Anwar, I. et al (2022). Coping strategies adopted by medical residents in dealing with work-related stress: a mixed-methods study. BMC Med Educ 22, 449 https://doi.org/10.1186/s12909-022-03520-6

Meloian, A., Pohribna, A., Kiian, A., Sharypin, A., & Bulavina, O. (2022). Specialists’ basic behavioural coping strategies when handling stressful situations. Amazonia Investiga 11(60). 102-112. https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.10

Stelmach, J. (2018). The Nature and Character of the Psychological Crisis in the Aspect of Police Activities. Security Dimensions. 26. 130-142. 10.5604/01.3001.0012.7246.

Trofaila, N., Mateiko, N., Melnyk, I., Maksymova, N., Vdovichenko, O., & Vaskivska, S. (2021). Psychological Strategies for Overcoming the Life Crisis of the Individual in Postmodern Practical Psychology. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 358-373. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/255

Vachet, J. (2022). Coping Strategies and Defence Mechanisms. In Fantasy, Neoliberalism and Precariousness. Bingley: Emerald Publishing Limited, 67-91. doi.org/10.1108/978-1-80382-307-22022100 .

Wasil AR, Franzen RE, Gillespie S, Steinberg JS, Malhotra T, DeRubeis RJ. Commonly Reported Problems and Coping Strategies During the COVID-19 Crisis: A Survey of Graduate and Professional Students. Front Psychol. Vol. 25; 12 doi: 10.3389/fpsyg.2021.598557.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Оксютович, М., & Мельничук, Д. (2023). КОНСТРУКТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОГЕННИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 253–260. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-253-260

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія