УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-36-46

Ключові слова:

людський капітал, менеджмент, економіка та соціальна політика, демографічні процеси, соціальні трансформації, тренінг, психологічний супровід, педагогічний супровід

Анотація

У статті представлено результати дослідження ролі тренінгових технологій в процесі модернізації освітнього простору в цілях реалізації заходів щодо формування та ефективного використання людського капіталу за часів екстремальних соціально-демографічних трансформацій. Людський капітал є одним з базових факторів економічної стійкості, соціальної безпеки та демографічного розвитку у сучасному світі постіндустріальних перетворень. У той же час, процес формування цього специфічного активу й сам є залежним від багатьох соціальних, економічних та демографічних обставин. Складність та багатофакторність такого взаємозв’язку обумовлює важливість постійного уточнення цілей та пріоритетних заходів, зважаючи на поточну ситуацію та потенційні загрози. Відповідно, охарактеризовано сутність людського капіталу як економічного активу та рушійної сили постіндустріальних перетворень. Уточнено пріоритетні завдання системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, у тому числі, місце тренінгових технологій у її складі. Це та інше забезпечило підґрунтя для визначення методів отримання емпіричних даних та проведення формувального експерименту щодо доцільності застосування тренінгових програм в процесі формування людського капіталу у закладах вищої школи. За результатами кореляційного аналізу встановлено високу значимість тренінгової роботи як складової системи психолого-педагогічного супроводу. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у тому, що дістали подальшого розвитку теоретико-методологічні підходи щодо модернізації освітнього простору України. Практичне значення результатів дослідження визначається можливістю застосування сформульованих теоретичних висновків та отриманих емпіричним шляхом даних в процесі розроблення та реалізації програм психолого-педагогічного супроводу різних категорій здобувачів освіти, у тому числі, освіти впродовж життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Дмитро Мельничук, Державний університет «Житомирська політехніка»

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри психології та соціального забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна

Оксана Черниш, Державний університет «Житомирська політехніка»

Кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя, Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна

Людмила Могельницька, Державний університет «Житомирська політехніка»

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики, Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна

Оксана Панченко, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

Кандидат економічних наук, доцент кафедри математики та методики навчання, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

Посилання

Людський капітал: Безпека, Відновлення, Євроінтеграція. URL: https://forum2022.nqa.gov.ua/?spush=bWVsbmRwQHVrci5uZXQ

Стрижак О.О. Теорія людського капіталу: формування наукової концепції. Економіка розвитку. 2012. № 1(61). С. 24–31.

Schultz Theodore W. Investment in Human Capital. The American Economic Review. 1961. Vol. 51. № 1. Pp. 1–17.

Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.; за наук. ред. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2010. 348 с.

Becker S.G. Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press. 1993. 390 p.

Мельничук Д.П. Продуктивна зайнятість як передумова функціону¬вання знань у формі капіталу. Демографія та соціальна економіка. 2014. № 2(22). С. 135–144.

Кір’ян Т., Куликов Ю. Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи. Україна: аспекти праці. 2009. № 2. С. 14–20.

Колот А.М., Герасименко О.О. Соціально-трудовий розвиток у ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія та соціальна економіка. 2019. №1 (35). С. 97–125.

Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія. Житомир : Полісся, 2015. 564 с.

Коростіянець Т.П. Педагогічний супровід студентів в освітніх установах педагогічної вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 12. Т. 1. С. 111–114.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Мельничук, Д., Черниш, О., Могельницька, Л., & Панченко, О. (2022). УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 36–46. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-36-46

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування