АСОЦІАТИВНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ В УПРАВЛІННІIT ПРОЄКТОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-70-77

Ключові слова:

компетенція, компетентність, управління компетенціями, асоціативна модель компетенцій, бізнес-процес, ІТ-проект

Анотація

У світі менеджменту все більшого поширення набуває компетентністний підхід, який базується на визнанні важливої ролі людського фактору у будь-яких сучасних бізнес-процесах. Від якісного рівня підготовки фахівців і відповідності їх знань та навичок вимогам конкретних робіт залежить якість і ефективність виконання практичних завдань та отриманих результатів. Не зважаючи на те, що тема управління, заснованого на компетенціях, є певною мірою розкритою, достатньо широке коло питань залишаються не визначеними. Це торкається як теоретичного обґрунтування дефініцій компетенція, компетентність, модель компетенцій, так і практичного застосування компетентнісного підходу до управління процесами в конкретній сфері,  а саме в управлінні проектами.   Специфіка останнього пов’язана з впливом швидко змінюваного середовища та слабкою передбачуваністю реалізації самих проектів та їх результатів. У зв’язку з цим набір потрібних компетенцій та їх зміст часто  змінюються, що негативно позначається на якості виконання проекту, особливо в сфері ІТ – технологій. Для управління таких проектів авторами статті запропонований новий інструмент - асоціативна модель компетенцій, до складу якої включено Застосування професійних знань та навичок, Аналітичні та інтерпретаційні здібності, Комунікативність, Творчість, Адаптивність та гнучкість, Організованість, Співпраця, Прийняття рішень, Сприйняття ризику.  Особливістю авторського підходу є те, що розробка асоціативної моделі компетенцій ґрунтується на аналізі бізнес-процесів для створення ІТ-продукту. Серед останніх виділено Створення ідеї продукту, Планування та виконання роботи, Збір та обробка вимог, Підпорядковування визначеними організацією робіт рамками, Генерація, архівування та використання знань.  Саме зміст і специфіка  зазначених процесів обумовлюють зміст та рівень необхідних для їх виконання  компетенцій. Впровадження компетентнісного підходу є необхідним для правильного формування команди виконання ІТ-проекту, об’єктивного оцінювання фахівців, досягнення якісних результатів від реалізації ІТ-проекту у складному та невизначеному бізнес-середовищі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Петрова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Богдан Осташевський, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

OMG Essence 1.2. URL:https://www.omg.org/spec/Essence/1.2/PDF

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute.

Осташевський, Б. В. (2020). УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 125–131. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-125-131.

Kurz R., Bartram D. Competency and individual performance: Modeling the world of work. 2002.

Дейнека. А.В. (2013). Управление человеческими ресурсами.

McClelland D.C. (1973). Testing for Competence Rather Than for Intelligence. American Psychologist, 28 (1): 1-14.

Klemp, G.O. (1980). The assessment of occupational competence. Washington, D.C.: Report of the National Institute of Education.

Spencer L. & Spencer S. (1993). Competence at Work: Model for Superior Performance. John Wiley & Sons, New York.

Dubois D. (1998). Competency-based HR Management. Black Well Publishing.

Chouhan, V. & Srivastava, S. (2014). Understanding Competencies and Competency Modeling — A Literature Survey. IOSR Journal of Business and Management.

Davis Z. (2021). The 2022 State of IT. URL: https://swzd.com/resources/state-of-it

Петрова, І. (2020). РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 243–248. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-243-248.

Петрова І.Л. (2008). Інтеграційна роль компетенцій у стратегічному управлінні людськими ресурсами. Україна: аспекти праці, №8, с.23-28.

Поскрипко, Ю. А., & Данченко, О. Б. (2019). КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ: КОНСЕНСУС. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 117–127. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-117-127.

Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18

Слюсарчук, Ю., Джавала, Л., Угрин, Л. Компетентністний підхід до підготовки ІТ – фахівців на основі проектного навчання. – Режим доступу: https://www.google.com.conf.ztu.edu.ua

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Петрова, І., & Осташевський, Б. (2023). АСОЦІАТИВНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ В УПРАВЛІННІIT ПРОЄКТОМ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 70–77. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-70-77

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування