РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ МЕТОДОМ КОУЧИНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-132-139

Ключові слова:

менеджер по роботі з клієнтами, коуч-консультування на робочому місці, розвиток професійних компетенцій

Анотація

Стаття присвячена опису проведення коуч-сесій для менеджерів по роботі з клієнтами з метою розвитку професійних компетенцій (корпоративних, комунікативних, функціональних та управлінських). Висвітлено зміст кожної сесії, діяльність коуча-наставника та менеджерів. Інструмент роботи коуча-наставника – це запитання, які наводяться тут як орієнтовні для роботи над компетенціями. Описано базову модель GROW, яка містить в собі чотири етапи роботи: 1) постановка мети, 2) аналіз поточної ситуації; 3) напрацювання варіантів досягнення цілі; 4)  реалізація і контроль.  Детально висвітлено зміст чек-листів, які мають мету допомогти менеджерам формувати певні моделі поведінки на робочих місцях (чек-листи «Вміння сприймати критику», «Вміння переробляти інформацію»). Також описано коучингову модель «АВС-техніка» (зворотній зв'язок із невдачі), призначення якої – знайти помилки в виконаній роботі та зробити відповідні висновки. В процесі роботи над невдачами менеджери відповідали на питання: які ділові ситуації і чому вони сприймають як невдачі;  яких конкретних знань, вмінь, навичок та інших ресурсів менеджерові не вистачає; як можна вирішити складну ситуацію; хто з колег є союзник, а хто шкідник; яким чином мінімізувати шкідливий вплив колег; який бажаний результат; створення чіткого алгоритму дій на робочому місці задля досягнення жаданого результату. Наведено результати впровадження коучингової програми в контексті зміни рівня розвиненості професійних компетенцій (у експериментальній та контрольній групах менеджерів). Ефективність  програми перевірена за критерієм Вілкоксона. Всі параметри, згідно наведених результатів, суттєво змінилися (оскільки асимптотична значимість менша за 0,05), окрім останнього (оцінка атмосфери). Звідси витікає висновок: програма коучингу для розвитку професійних компетенцій у менеджерів по роботі з клієнтами  є дієвою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Капацина, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Downey M. Effective Coaching: Lessons from the Coach's Coach. London: Cengage Learning, 2003. 279 р.

Forsythe Patrick. Improve Your Coaching and Training Skills. London: Kogan Page, 2008. 160 с.

Masha Malka. The One Minute Coach. USA: Inborn Genius Corporation, 2007. 134 с.

Ward P. 360-Degree Feedback. London: CIPD House, 2000. 280 p.

Starr J. The Coaching Manual. The definition guide to the process, principles and skills of personal coaching. USA: Pеrson Prentice Hall Business, 2008. 359 р.

Кнапп Д., Зерацкі Д. Знайти час. Як щодня фокусуватися на тому, що справді важливо. Київ: Yakaboo Publishing, 2020. 192 с.

Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. Київ: «КМ Академія», 2003. 288 с.

Вітмор Д. Ефективний коучинг. Принципи і практика. Київ: КМ-БУКС, 2019. 192 с.

Сингаївська І. В. Зростання психологічної компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації. Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Ч. 24. К.: Вид-во «А.С.К.», 2009. С. 87–91.

Downloads

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Капацина, А. (2022). РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ МЕТОДОМ КОУЧИНГУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), 132–139. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-132-139

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія