КОУЧИНГОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-187-191

Ключові слова:

менеджер комерційних організацій, коуч, кар’єрний коучинг, професійна криза

Анотація

У статті висвітлюється сутність професійної кризи менеджерів у теперішніх обставинах війни в Україні. Під професійною кризою розуміється стан глибокої незадоволеності ситуацією, яка склалася у професійній сфері фахівця. Описані загальні причини професійних криз (незадоволеність своїм становищем і статусом; незадоволеність соціально-економічними умовами; вікові та психологічні зміни фахівця; професійна деформація; проблеми життєвої ситуації). Розглядається процес коучингу, пов'язаний з кар’єрними складнощами менеджерів. Описані ефекти, яких можна досягти в процесі коучингового консультування, а саме: позбутися невпевненості в діях, зняти внутрішні блоки та опрацювати існуючі явні і неявні протиріччя; об'єктивно оцінити ситуацію та свої можливості; реалізуватися у професійній діяльності; знайти внутрішню мотивацію задля досягнення кар'єрних цілей; позбутися ілюзій та псевдоцілей; визначити свої сильні та слабкі сторони, розкрити потенціал; усвідомити власні справжні професійні цінності. Наведений орієнтовний список питань, відповіді на які допоможуть менеджеру краще зрозуміти специфіку теперішньої ситуації, свої можливості та перспективи як фахівця. Це питання стосовно рівня професійної компетентності; питання щодо колективу співробітників та місця менеджера у ньому; питання відносно можливої зміни роботи на іншу й імовірні проблеми, які можуть при цьому виникнути та інші. Висвітлені очікувані результати кар’єрного коучингу: сформована нова кар'єрна мета; знаходження нових ресурсів та можливостей для кар’єрного зростання у нових умовах; посилення особистої мотивації у досягненні кар'єрних цілей; план дій для вирішення стратегічних та тактичних кар'єрних задач; знайдені індивідуальні інструменти для вирішення поточних професійних завдань; визначений розвиток комплексу компетенцій менеджера в умовах, що змінилися.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Капацина, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірантка, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Гаврілець І.Г. Психофізіологія людини в екстремальних ситуаціях: навч. посібник. Київ : ЗАТ «Віпол», 2006. С.76–85.

Титаренко Т. Життєві кризи: технологія консультування. К. : Главник, 2007. 120 с.

Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : «Прапор», 2007. 640 с.

Ochberg, F., Soskis, D. A, (Eds.) (1982), Victims of terrorism. Boulder: Westview Press, 320 p.

Palmer St., McMahon G.(1997), Handbook of counselling. London, Routledge, 246 p.

Rosenhan, D. L., Seligman, M. (1989), Abnormal Psychology. New York : W. W. Norton and Company, 378 p.

Weiss, D. S.(1993), Psychological processes in traumatic stress. Journal of Social Behavior and Personality, vol. 8, рр.3–28.

Вітмор Д. Ефективний коучинг. Київ : КМ-Букс, 2019. 336 с.

Нежинська О., Тименко В. Основи коучингу. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с.

Cywińska, Anna, Sylwia, Majewska, Kamila, Pępiak-Kowalska, Eliza, Szwec (2013), Coaching. Lublin, 190 р.

Starr, Julie (2017), Brilliant Coaching: How to be a brilliant coach in your workplace . United Kingdom, Publisher ‏: ‎Pearson Business, 240 р.

Canfield, Jack, Chee, Peter, Przełożyła, Bożena Jóźwiak (2014), Coaching dla zwycięzców. Sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń i osiągania trudnych celów. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 296 р.

Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності керівника сучасної освітньої установи. Персонал, №1(55). К. : МАУП, 2000. С. 47–50.

Сингаївська І. В., Федорець С. Б. Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління. Правничий вісник Університету «КРОК». К. : Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 29. 2017. С. 197–205.

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Капацина, А. (2023). КОУЧИНГОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИЗИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 187–191. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-187-191

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія