ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О.П. Борис Міжнародна асоціація цивільного захисту України
  • А.О. Борис Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-68-72

Ключові слова:

державне регулювання, надзвичайна ситуація, ліквідація, гасіння, лісові пожежі

Анотація

У статті розглянуті положення нормативно-правої бази, якою регламентуються державні механізми реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із ліквідацією пожеж у сферах лісового господарства та цивільного захисту, а також їх відповідність реальній практиці гасіння великомасштабних лісових пожеж, що сталися у 2020 році на територіях областей України. Проаналізовані роль, повноваження та рівні відповідальності компетентних органів виконавчої влади в контексті реалізації положень функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту. Здійснено аналітичний огляд організації діяльності з пожежогасіння та оперативного управління силами реагування/цивільного захисту в умовах розвинутих лісових пожеж. На підставі узагальнення отриманих статистичних, інформаційних та аналітичних даних окреслені основні проблеми державного управління під час організації гасіння пожеж у лісах, що мають кваліфікаційні ознаки або кваліфікуються як надзвичайні ситуації регіонального/державного рівня природного характеру. Визначені ключові недоліки в організації діяльності, що обмежують застосування існуючих механізмів реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані із ліквідацією лісових пожеж у частині управління в надзвичайних ситуаціях, координації дій між органами управління, взаємодії підрозділів реагування, управлінні силами та засобами під час реалізації тактик пожежогасіння. Обґрунтовано стратегічне значення центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в системі реагування на великомасштабні лисові пожежі. З метою удосконалення організації діяльності з пожежогасіння у природних екосистемах виокремлено шляхи правового врегулювання положень існуючої нормативної бази та запропоновані заходи державного регулювання, спрямовані на перерозподіл повноважень, відповідальності і функцій компетентних органів виконавчої влади у сферах цивільного захисту та лісового господарства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.П. Борис, Міжнародна асоціація цивільного захисту України

к.т.н., президент

А.О. Борис, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

науковий співробітник відділу заходів захисту, науково-дослідного центру з цивільного захисту

Посилання

Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2020 року : Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. URL : https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Analitichni-materiali.html.

Охорона лісу від пожеж : Державне агентство лісових ресурсів України. URL : http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=118927&cat_id=118926.

Зібцев С. В., Сошенський О. М., Гуменюк В. В., Корень В. А. Багаторічна динаміка лісових пожеж в Україні. Ukrainian Journal of Wood Science. 2019. С.27-40.

Лісовий кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text

Правила пожежної безпеки в лісах України : Державний комітет лісового господарства. Наказ № 278 від 27.12.20040. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-05#Text.

Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0802-18#n4.

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text.

Кодекс цивільного захисту: Відомості Верховної Ради (ВВР) від 2 жовтня 2012 р. № 34-35, ст.458

Борис О. П. Удосконалення механізмів ліквідації великомасштабних лісових пожеж. Екологічні науки. Випуск 3 (36), 2021 С 7-11

Борис О. П. Організація управління в надзвичайних ситуаціях: проблеми та шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 92-96.

Борис О. П. Державне управління цивільним захистом України: шлях до становлення і розвитку: монографія. Київ: ТОВ «Київська книжково-журнальна фабрика», 2019, 326 с.

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж: Наказ Державного комітету лісового господарства України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 89/132 від 12.03.2007 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0271-07#Text

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України від 21.10.2014 № 1111/416. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1404-14#Text

Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Борис, О., & Борис, А. (2021). ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 68–72. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-68-72

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування