МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ В КОМПЕНСАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.І. Бєлова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • І.Л. Петрова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-115-120

Ключові слова:

маркетинг, маркетинг персоналу, мотивування, компенсаційний пакет працівника, компенсаційна політика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування компенсаційної політики сучасного підприємства та ролі маркетингу персоналу в її формуванні. Дано визначення термінів «маркетинг персоналу» та «компенсаційна політика». Маркетинг персоналу визначено як вид управлінської діяльності, спрямованої на довгострокове забезпечення організації людськими ресурсами, що утворюють стратегічний потенціал, необхідний для досягнення її конкретних цільових пріоритетів. Компенсаційна політика визначена як система зовнішніх стимулів, що стимулюють працівника на отримання результату, що задовольняє як працівника, так і підприємство. Також пропонується розглядати працівників підприємства як «внутрішнього споживача», що дозволяє актуалізувати доречність застосування та розвитку внутрішнього маркетингу, зокрема маркетингу персоналу. Визначено основні мотиватори та демотиватори, що впливають на поведінку працівника при побудові ефективної системи маркетингу персоналу в компенсаційній політиці підприємства. Графічно представлено вплив мотиваторів та демотиваторів на потреби працівників та проаналізовано специфіку цього впливу на ефективність маркетингу персоналу в компенсаційній політиці підприємства. Визначено особливості, переваги та недоліки компенсаційної політики на сучасному підприємстві. Наведено конкретні приклади по оптимізації маркетингу персоналу в сучасних підприємствах. Виділено ключові елементи компенсаційної політики, що впливають на ефективність діяльності сучасного підприємства. Сформовано принципи побудови ефективної компенсаційної політики на сучасному підприємстві (відкритість, гнучкість, комплексність, стабільність, системність, ефективність тощо) та виявлено особливості їх застосування. Аргументовано актуальність подальших досліджень у сфері маркетингу персоналу в компенсаційній політиці підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О.І. Бєлова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки

І.Л. Петрова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.е.н., профессор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки

Посилання

Бєлова О. І. Теоретичні аспекти формування мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. Інноваційна економіка, 2012, №10, [36], С. 109-115.

Бєлова О. І. Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. Бізнес-інформ. № БИ-2-2013, С. 155-163.

Бєлова О. І. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами. Економіст, 2013, № 2, С. 52-57.

Петрова І. Л., Бєлова О. І. Мотивування стратегічної активності підприємств. Вчені записки Університету «КРОК», 2016. Вип. 43. С. 119-128.

Петрова І. Л., Бєлова О. І. Мотиваційна стратегія в підвищенні конкурентоспроможності підприємства торгівлі. Бізнес-інформ. 2015. №10, с. 424-429.

Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. Київ, КНЕУ, 2013, 466 с.

Петрова І.Л., Шпильова Т.І., Сисоліна Н.П. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія. Київ, Дорадо, 2010. 320 с.

Петрова И. Л. Маркетинг персонала как инструмент рынка труда. Актуальные проблемы развития экономики и образования : сб. материалов междун. научно-практ. конф. Под общ. ред. Шарифзода М.М., Раджабова Р.К. «Ирфон», Душанбе. 2016. 572 стр. C. 124-127.

Петрова І. Л. Маркетингові інновації в управлінні персоналом. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 лист. 2020 р. КНЕУ, Київ. 2020. С. 220- 223.

Решетнікова І. Л. Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С. 45-55. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_1_6.

Цимбалюк С. О. Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика формування: монографія. Київ, КНЕУ, 2018. 227 с.

Головченко А. 20 практичних ідей як додати правдивості корпоративним цінностям. URL : https://executives.com.ua/korporatyvni-tsinnosti-20-idei-yak-dodaty-yim-pravdyvosti/.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Бєлова, О., & Петрова, І. (2020). МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ В КОМПЕНСАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 115–120. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-115-120

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають