ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.І. Бєлова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-109-115

Ключові слова:

клімат, кліматичний менеджмент, екологічний менеджмент, кліматичний маркетинг, екологічний маркетинг, сталий розвиток, стратегія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування кліматичного та екологічного менеджменту та маркетингу на сучасному підприємстві. Дано визначення термінів «кліматичний менеджмент», «екологічний менеджмент» та «сталий стратегічний розвиток підприємства». Визначено та проаналізовано передумови виникнення та розвитку екологічного та кліматичного менеджменту та маркетингу на сучасному підприємстві в процесі його сталого стратегічного розвитку. Оскільки сталий стратегічний розвиток підприємства в статті визначено як різновид соціально-економічного стратегічного розвитку підприємства, що здійснюється в гармонії з природним середовищем, то ставиться наголос на тому, що сталий стратегічний розвиток передбачає забезпечення та задоволення реальних соціальних потреб без шкоди інтересам майбутніх поколінь, що передбачає застосування екологічного та кліматичного менеджменту та маркетингу. Також наголошується, що для підприємства при переході на модель сталого розвитку необхідно забезпечити економічно стабільний і подальший розвиток підприємства завдяки його раціональній господарській діяльності на основі маловідходних і ресурсозберігаючих технологій; а також сприяти зміні структури виробництва і споживання, оскільки виникає необхідність порівняння обсягів виробництва з нормами амортизації та споживання. В статті визначено, що екологічний та кліматичний менеджмент на сучасному підприємстві в процесі його сталого стратегічного розвитку впливає на такі його сфери як: організаційна культура підприємства; управління природними ресурсами; управління відходами; управління безпекою; енергетичний менеджмент на підприємстві; управління життєвим циклом продукції тощо. В статті проаналізовано, що ефективність кліматичного та екологічного менеджменту та маркетингу залежить також від таких внутрішніх факторів як: рівень кваліфікації персоналу; мотивація керівництва та персоналу; забезпеченість ресурсами; рівень відповідальності на підприємстві. З зовнішніх факторів ключовими визначено  норми та закони про охорону навколишнього середовища на макрорівні та участю стейкхолдерів на мікрорівні. Визначено основні переваги кліматичного та екологічного менеджменту та маркетингу для сталого стратегічного розвитку підприємства та наголошено, що при оптимально продуманому та спланованому впровадженні кліматичний та екологічний менеджмент та маркетинг може не тільки значно збільшити прибуток підприємства та виробничі потужності, але й сприяє формуванню проявів сучасної екологічної культури, яка є невід’ємною частиною сталого стратегічного розвитку будь-якого сучасного підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.І. Бєлова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки, учасник проєкту ЄС Еразмус+ КА2 (розвиток потенціалу вищої освіти) CLIMAN

Посилання

Бєлова O. I., Рибалко І. В. Кліматичний та екологічний менеджмент як основа сталого розвитку сучасного підприємства. ІІ Міжнародна конференція з економіки, бухгалтерського обліку та фінансів: матеріальні конференції (Таллінн, Естонія, 05 листопада 2021 р.). URL: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/279.

Бєлова O. I., Наумова O. O. Переваги впровадження системи кліматичного та екологічного менеджменту в діяльність підприємства. Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих вчених, 27 жовтня 2021 р., м. Харків, с. 9-10.

Бєлова O. I., Наумова O. O. Маркетинг і зміна клімату. Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021: Матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих вчених, 27 жовтня 2021 р., м. Харків, с. 10-11.

Барроу C. Д. Екологічний менеджмент та розвиток. 2005. URL : http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/ECOLOGICAL%20MANAGEMENT%20Ecological%20management%20and%20development.pdf

Екологічний менеджмент та сталий розвиток. URL : https://www.ifad.org/elearning/IFAD_ESA_Procedures_FINAL.pdf.

Каза, Сільпа; Яо, Ліза К.; Бхада-Тата, Періназ; Ван Вурден, Франк Що за відходи 2.0: глобальний огляд управління твердими відходами до 2050 року. Розвиток міст. Вашингтон, округ Колумбія: Світовий банк. URL : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

Барз М., Аснакеч Л.С. Каталітичне перетворення біогазу в біометан шляхом прямого метанування. Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021: матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих вчених, 27 жовтня 2021 р., м. Харків, с. 6-7.

Дідьє К., Лекус Д. Екологічна проблема зміни клімату в Словаччині. Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021: Матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих вчених, 27 жовтня 2021 р., м. Харків. C. 11-13.

Барун М. В., Ляшенко Д. Стратегія управління відходами в Україні. Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021 : Матеріали конференції: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих вчених, 27 жовтня 2021 р., м. Харків, с. 42-44.

Горобец О. В., Горобец С. Н. Екологічний менеджмент як ефективний інструмент розвитку підприємства за умов ринкової економіки. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/252.pdf.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Бєлова, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 109–115. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-109-115

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг