СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МЕНТАЛЬНИМ ЗДОРОВ’ЯМ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • К.О. Астаф’єва Криворізький національний університет
  • В.С. Адамовська Криворізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-52-59

Ключові слова:

ментальне здоров’я, стратегія, управління, online-лідерство, стрес-стійкість, комунікації, цифрові soft skills

Анотація

Сьогоденність ставить перед підприємствами та державними установами нові виклики. Доволі різкий перехід до дистанційної роботи за умови COVID-19 мав негативний вплив на стан ментального здоров’я працівників. Метою дослідження є розгляд сутності ментального здоров’я та окремих навичок, які забезпечуються за умови дистанційної роботи, а також формування стратегії забезпечення ментального здоров’я серед працівників підприємств та державних установ. Виникає необхідність розгляду стратегії, яка дозволить забезпечити ментальне здоров’я за умови карантинних обмежень. У статті запропоновано визначати ментальне здоров’я працівника державної установи або суб’єктів господарювання, як сукупність soft skills та hard skills. Останні забезпечать бажання працювати довготривалий час в одному колективі та поглиблювати і розвивати кваліфікаційні компетентності за умови дистанційної роботи. Наведене обґрунтовується класифікацією навичок ментального здоров’я, які враховують комунікативні навички (навички спілкування) та навички досягнення цілей або виконання завдання (KPI). Дистанційна робота переформовувала навички спілкування у навички письма, отже запропоновано виокремити: міжкультурне, міжособистісне та ділове листування. Навички досягнення цілей за умови дистанційної роботи представлено низкою складових, найцікавішими з яких є online-лідерство, стрес-стійкість та вміння працювати у команді online. Online-лідерство та вміння працювати в команді online передбачає здатність керівника (члена команди) забезпечувати ефективну роботу команди (індивідуальну роботу) із використанням цифрових технологій та без використання невербальних засобів. Стрес-стійкість визначається забезпеченням стійкого психологічного стану при можливому поєднанні роботи та приватного життя. Запропоновано два напрямки стратегії управління ментальним здоров’ям, а саме орієнтація на індивідуальне та колективне ментальне здоров’я. Окреслено, що позитивні зрушення у напрямку забезпечення ментального здоров’я призведуть до підвищення продуктивності праці, досягнення планових КРІ та зниження плинності кадрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

К.О. Астаф’єва , Криворізький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами

В.С. Адамовська, Криворізький національний університет

к.е.н, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування

Посилання

Workplace Sentiment Survey Measures Employee Concerns. Facility Executive. URL: https://facilityexecutive.com/2020/07/workplace-sentiment-survey-measures-employee-concerns/.

Ярема Н. Ю. Психологічне здоров’я особистості. Юридична психологія. 2015. №2. С. 106-115.

Никифоров Г. С. Психология здоровья в России: становление и современное состояние. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. №16. Вип. 1. С. 38-47. URL: https://psyjournal.spbu.ru/article/view/5587.

Шаронова І. В. Психологічне здоров’я особистості як предмет психологічного дослідження. Проблеми сучасної психології. Випуск 20. 2013. С. 738-747.

Rozanov V. A., Reytarova T. E. Mental health, cognitive capital and modern education system. Образование через всю жизнь : непрерывное образование в интересах устойчивого развития : матер. міжн. наук. конф. г. Санкт-Петербург 2012. Том 1. С. 126-127. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mental-health-cognitive-capital-and-the-modern-education-system.

Соколовський С. І. Психологічне здоров’я державного службовця як морально-етична складова професійної діяльності. Актуальні проблеми державного управління. 2010. №1(37). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/1/14.pdf.

Серьогін С. М., Соколовський С. І., Шипко А. Ф. Психічне здоров’я як фактор ефективної професійної діяльності державного службовця : зарубіжний досвід. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2009. Випуск 2(2). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ssmszd.pdf.

Галецька І. І. Психологічне здоров’я як проблема національного безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 2(1). С. 48-59. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/02_2012_1/12giipnb.pdf.

Про скасування деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10 вересня 2012 р. №709 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0709282-12#n9.

Про затвердження Концепції щодо удосконалення надання психіатричної допомоги дітям : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 серпня 2012 №668. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0668282-12#Text.

Ментальне здоров’я українців: з «Mental Trek» обираємо неризикований шлях. Громадський простір. URL: https://www.prostir.ua/?news=mentalno-zdorovya-ukrajintsiv-z-mental-trek-obyrajemo-neryzykovanyj-shlyah.

Що таке ментальне здоров’я? Психея. URL: https://patriotdefence.org/brainteka/psycheya/shho-take-mentalne-zdorovya.html.

Проверь себя. Шесть признаков ментального здоровья. HB STYLE. URL: https://nv.ua/style/blogs/perevirte-sebe-shist-oznak-mentalnogo-zdorov-ya-50060497.html.

Куйбіди В. С., Петроє О. М., Федулова Л. І., Андрощук Г. О. Цифрові компетенції за умови формування якості людського капіталу: аналітичні записки. Київ, 2019. 28 с. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/90a7d5c8-d10a-4f8f-8987-4d1077fdc8f6.pdf.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Астаф’єва , К., & Адамовська, В. (2020). СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МЕНТАЛЬНИМ ЗДОРОВ’ЯМ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-52-59

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування