LEAN ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ФІНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ

Автор(и)

  • К.Я. Єрохін ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-30-37

Ключові слова:

фінанси, проектний менеджмент, LEAN, управління командами, бізнес-аналіз

Анотація

У статті розглядається есперімент по реорганізації роботи фінансового департаменту в постійно діючі проекти за методологією LEAN. Метою статті є розгляд інноваційного підходу розробки і впровадження проектно-орієнтованої функції фінансового відділу з урахуванням методології LEAN, що дозволить підвищити ефективність процесів фінансового управління та обліку, контролю, аналізу даних, збільшить цінність для користувача такої інформації та дозволить більш ефективно досягати спільної мети. Дана методологія є ефективною концепцією менеджменту, суть якої полягає в оптимізації бізнес-процесів за рахунок максимальної орієнтації на інтереси та потреби клієнта (ринку) і врахування мотивації кожного працівника. Впровадження методології в ідеалі дозволяє вирішити цілу низку основних проблем, з якими щодня і щогодини зіштовхуються більшість підприємств: досягти високої якості при мінімальних витратах, скоротити терміни створення продукції, уникнути надвиробництва, врегулювати питання поставок. В результаті застосування передових інноваційних методів бізнес-аналізу, проектного менеджменту та гнучкої методології управління була проведена реорганізація фінансової функції компанії, визначені споживачі інформації, проведена їх сегментація і переорієнтація роботи підрозділів для максимального задоволення потреб таких споживачів. Були розроблені функціональні стратегії у вигляді цілей по кожному з проектів, періодичності надання інформації споживачам, розроблена система контролю якості та повноти надання інформації, а також здійснено звірку функціональних цілей із загальними стратегічними цілями бізнесу в цілому, а також відповідністю їх місії та баченню компанії. В результаті було створені окремі проекти, в рамках яких працівники самостійно можуть вибрати собі роль відповідно до процесної структури і методології LEAN. Крім цього, проведений бізнес-аналіз процесів в кожному окремому проекті виявив неефективні ділянки роботи, в результаті було скорочено документообіг на 25%, а час виконання процесів - в середньому на 15%. Також в процесі експерименту встановлено чіткі і прозорі цілі, які підвищили мотивацію працівників і стали основою для впровадження системи КРI для фінансового відділу, введена система оцінки якості, повноти та своєчасності надання фінансової інформації для споживачів, що дозволило вимірювати ступінь задоволеності результатами роботи підрозділу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К.Я. Єрохін, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафердри управління проєктами і процесами

Посилання

Бабаєв В. М. Управління проектами : навчальний посібник. Харків : ХНАМГ, 2006. 244 с.

Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник / заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ, 2003. 397 с.

Пелих В. Управління проектами в інтегрованому суспільстві і його інструменти. Матеріали дванадцятої наукової конференції ТДТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 14-15 травня 2008 р.). – Тернопіль, ТДТУ, 2008. 370 с.

Пинто Дж. К. Управление проектами / пер. с англ. под ред. В. Н. Фрунтова. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 464 с.

Посібник з розвитку громад: практичний порадник для небайдужих / кол. авт. : Л. О. Єльчева, І. М. Ібрагімова та ін. Київ : ЛАТ & К, 2007. 458 с.

Сазонова Т. О., Паламарчук Г. А. Застосування проектного підходу в управління аграрними підприємствами. Полтавська державна аграрна академія. 2013. Вип. 1. URL : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/199.pdf.

Федоренко В. Г. Основи менеджменту : підручник. Київ : «Алерта», 2007. 420 с.

Управління проектами. URL : www.kdu.edu.ua/new/lekcii/3_169.doc.

Федишин Б., Євтух П. Розвиток підприємств на основі проектного менеджменту. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 2 (7). С. 272–276. URL : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12fbpopm.pdf.

Вісящев В. А. Науково-методичні основи управління проектами. Економічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економічних наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний інститут економіки та з питань європейської інтеграції України. 2003.

Управленческий консультант : настольная книга руководителя. Київ : ТзОВ «БУК», 2005. 384 с.

Сайт Інституту проектного менеджменту. URL : http://pmi. org.ua/ru/certification.

Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Санкт- Петербург : Бизнес-пресса, 2004. 400 с.

Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С. Формування цінності в діяльності проектно-орієнтованих організації. Управління проектами та розвиток виробництва. 2009. № 3. С. 5-14. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2009_3_3.

Морозов В. В., Кузнецов Є. Д. Прийняття проектних рішень в управлінні проектами : навчальний посібник. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2011. 196 с.

Downloads

Опубліковано

2020-11-02

Як цитувати

Єрохін, К. (2020). LEAN ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ФІНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 30–37. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-30-37

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування