МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • І. І. Каліна Вищий навчальний заклад «Інститут дизайну, архітектури та журналістики» https://orcid.org/0000-0001-5662-6967

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-164-172

Ключові слова:

цифрова інфраструктура, стратегічне бачення, закономірносно-вербального формулювання, стратегія, розвиток

Анотація

В статті дослідженно теоретико- методологічні основи стратегічного бачення розвитку цифровізації як обґрунтоване прогнозування економічного, інвестиційного, структурно-організаційного, соціального й іншого стану, тенденцій розвитку, що характеризуються динамікою змін основних результативних, витратних показників, рівнів ефективності ресурсоспоживання, розмірів належних їй сегментів товарного ринку й ринку соціальних послуг, а також пріоритетних або лідерських місць з-поміж учасників ринку. Розкрито етапи комплексного забезпечення розвитку цифровізації. Початковим етапом комплексного забезпечення розвитку цифрофізації, її окремих елементів має бути формування стратегічного бачення розвитку цифрової інфраструктури як експертного, закономірносно-вербального способу визначення перспективи його соціально-економічного розвитку і трансформації під впливом факторів зовнішнього й внутрішнього середовищ. Стратегічне бачення розвитку цифровізації має формулюватися й обґрунтовуватися кваліфікованою експертною групою керівників (менеджерів) у процесі формування й обґрунтування цільових настанов стратегічного плану. При цьому стратегічне бачення має в закономірносно-вербальній формі визначати склад і спрямованість функціонування, основні види якісних характеристик, що забезпечують нормальні умови для виробничої діяльності й обігу товарів, життєдіяльності соціуму і його індивідів, для розвитку окремих об'єктів і їх сукупності в складі  цифрової інфраструктури, досягнення економічних і соціальних орієнтирів розвитку в стратегічному періоді часу. При цьому важливо підкреслити, що брак стратегічного бачення розвитку цифровізації, її елементів у виробничій і соціальної сферах забезпечує об'єктивне, з високою мірою обґрунтованості визначення суб'єктами господарювання національного господарства своїх результативних економічних і соціальних меж оптимальної розмірності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. І. Каліна, Вищий навчальний заклад «Інститут дизайну, архітектури та журналістики»

к.е.н., доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Посилання

Иванов С. В., Вишневский А. С. Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины. Вісник економічної науки України. 2017. №1 (32). C. 47-53.

Ляшенко В. I., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки промисловості. 2018. 252 с.

Вишневський В. П., Збаразська Л. О., Заніздра М. Ю. Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2016. 518 с.

Перебініс В. І. Транспортний фактор забезпечення конкуренто-спроможності продукції: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 187 с.

Проблемы прогнозирования и оптимизации работы транспорта / под ред. Л. В. Канторовича, В. Н. Лившица. Москва : Наука, 1982. 327 с.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. Xарків : ІНЖЕК, 2006. 496 с.

Резер С. М. Управление транспортом за рубежом : учебное пособие. Москва : Наука. 1994. 315 с.

Резер С. М. Комплексное управление перевозочным процессом в транспортных узлах : монография. Москва : Транспорт, 1982. 159 с.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 17.01.2018р. № 67-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

Мешко Н. П., Сазонець О. М., Джусов О. А. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 470 с.

Andrew J. Rohm, Matthew Stefl, Julian Saint Clair Time for a Marketing Curriculum Overhaul: Developing a Digital-First Approach. September 2018, DOI : https://doi.org/10.1177/0273475318798086.

Коман С., Волф Е. «Emotional intelligence competencies in the team and team leader: A multi‐level examination of the impact of emotional intelligence on team performance», Journal of Development Development , Vol. 27, № 1, pp. 55-75. DOI : https://doi.org/10.1108/02621710810840767.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Каліна, І. І. (2020). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 164–172. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-164-172

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність