КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ АКТИВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-176-183

Ключові слова:

активізація, концепція, аграрні підприємства, бізнес-процеси, прогнозування, цифрова економіка

Анотація

Сьогодні цифровізація є ключовим для практично будь-якої соціальної чи економічної діяльності, справжній творець цінностей, яка трансформує економіку, суспільство, державу тощо. Ця тенденція незворотна, і через десять років цифровізація стане ще більш важливою для суспільства та економіки у всьому світі ніж зараз. Саме концепція побудови активізації аграрних підприємств, яка залежить від фінансової бізнес-моделі і визначає роботу виробничої системи й напрями фінансових потоків аграрних підприємств та соціально-економічних процесів трансформацій, можливостей щодо їх цілеспрямованого генерування й використання є основним цифровізаційним компонентом для аграрних підприємств. Теоретичні положення та дослідження доведено до рівня конкретних стадій, концепцій та пропозицій, щодо вдосконалення процесу управління аграрним підприємством. Розробка концепції побудови активізації аграрного підприємства, яка функціонує виключно на певних стадіях активізації: діагностика стану виробничо-комерційної системи, оцінка її параметрів на відповідність встановлених раніше (новим) цільовим орієнтирам, оцінка внутрішніх резервів, оцінка зовнішніх факторів впливу, визначення потенціалу аграрного підприємства, постановка нових цільових орієнтирів, обґрунтування та ресурсне забезпечення стратегічних цілей активізації, формування організаційних механізмів реалізації програм стратегічної активізації, розробка контрольних показників та процедур контролю, мотивація персоналу. розробка механізмів нейтралізації внутрішньої протидії змінам, соціальні трансформації на аграрному підприємстві, організаційні зміни в аграрному підприємстві, технологічні зміни в аграрному підприємстві, технічні зміни в аграрному підприємстві, фінансові зміни в аграрному підприємстві, визначення невідповідності існуючої бізнес-моделі новим умовам діяльності, формування нової бізнес-моделі аграрного підприємства (активізаційна бізнес-модель), узгодження і впровадження активізаційної бізнес-моделі, використання активізаційної бізнес-моделі аграрного підприємства, коригування параметрів бізнес-моделі аграрного підприємства, оцінка параметрів бізнес-моделі аграрного підприємства, визначення відхилень та розробка коригуючих заходів, яка допомогла б власникам та менеджерам швидко і якісно вирішувати усі пов’язані з цим процесом проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. І. Каліна, ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики»

к.е.н., доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Посилання

Market Services Productivity across Europe and the US. Economic Policy. 2008. Vol. 23 (53). pp. 139-194.

Niebel T. ICT and Economic Growth: Comparing Developing, Emerging and Developed Countries. ZEW Centre for European Economic Research. Mannheim. 2014. ZEW Discussion Paper. pp.14-117.

Andrew J. Rohm, Matthew Stefl, Julian Saint Clair Time for a Marketing Curriculum Overhaul: Developing a Digital-First Approach. September 2018. URL : https://doi.org/10.1177/0273475318798086

Mrs. Reshma Desai, Mr. Arvind Chauhan, Mr. Darshan Kudtarkar, "Digital Marketing - New Age Consumer Behavior (Mumbai Region)", International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR). 2019. Volume.6, Issue 1, Page No pp.38-43. URL : http://www.ijrar.org/IJRAR1ABP007.pdf.

Hofacker C.F. Digital Marketing: communicating, selling and connecting. Massachusetts : Edward Elgar Publishing, Inc., 2018. 224 р.

Иванов С. В., Вишневский А. С. Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины. Вісник економічної науки України. 2017. №1 (32). C. 47-53.

Мешко Н. П., Сазонець О. М., Джусов О. А. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти : моногр. / ред.: Н.П. Мешко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 470 с.

Коровайченко Н. Ю. Передумови інтеграції України до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Ефективна економіка. 2017. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op= 1 &z=5648.

Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3 (2). С. 187-194.

Національна модель неоіндустріального розвитку України: моногр. / В. П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра та ін.; за заг. ред. В. П. Вишневського / Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2016. 518 с.

Ляшенко В. I., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіки промисловості. 2018. 252 с.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Каліна, І. І. (2019). КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ АКТИВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 176–183. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-176-183

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність