МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-50-57

Ключові слова:

інституційна інфраструктура, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, легка промисловість, суб’єкти господарювання

Анотація

Ефективна діяльність суб’єктів господарювання є однією з найважливіших сучасних ознак ринкової економіки й основною передумовою розвитку національної економіки будь–якої країни світу, незалежно від рівня її розвитку. Сьогодні відбувається процес поступової інтеграції України в Європейський союз з його специфічними жорсткими умовами на ринку, які ставлять проблему виживання перед вітчизняними суб’єктами господарювання. Промисловість  відіграє дедалі важливішу роль у створенні нових робочих місць, розвитку конкуренції та сприянні економічному зростанню країни шляхом створення значної частини національного доходу і валового суспільного продукту. Легка промисловість є складовою переробної  промисловості України та багатопрофільним сектором економіки, що відіграє вагому роль у забезпеченні економічної і стратегічної безпеки, зайнятості населення та підвищенні його життєвого рівня.  Легка промисловість України за потенційними можливостями здатна задовольняти попит населення продукцією достатньо високої якості, але через нераціональну внутрішню політику, державну політику у сфері регулювання та несатачу фінансових ресурсів характеризується негативною динамікою. У статті запропоновано науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення інституційної інфраструктури формування фінансового забезпечення суб’єктів господарювання легкої промисловості, яку розглянуто на макро-, мезо- та мікрорівні. На макрорівні запропоновано створення різних горизонтальних об’єднань підприємств під сумісні інвестиційні і виробничі проекти та пільгове оподаткування галузі; на мезорівні доцільним є застосування міжнародної сертифікації продукції та стандартизації процесів виробництва; для мікрорівня важливим є структурно-інноваційне вдосконалення виробництва та реалізація ресурсозберігаючої моделі розвитку, що сприятиме розширенню можливостей фінансового забезпечення суб’єктів господарювання галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму

Л. С. Селіверстова, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів

Посилання

Yaremenko, O. L. and Pankratova, O. M. (2008), Business Development Management: monograph. National Ukr. Acad. Kh.: View of NUA. 500 p.

Denysenko, M. P. (2013), Strategy of economic development of Ukraine: investment-innovative aspect. Effective Economy, retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/.

Hodgson, D. (2003), Economic theory and institutions : A manifesto of modern institutional economic theory. Moscow : Case, 2003. 464 p.

Blank I. O. (2011), Financial support of business development : a monograph. Kyiv : KNTEU. 2011. 343 pp.

Volchik, V. V. (2009), The hierarchy of institutions within the economic order. Terra Economicus. Vol. 7, №2. P. 65-73.

Fedosov, V. M. (2020), Theory of finance. Components of financial infrastructure, retrieved from : https://westudents. com.ua /glavy/100516–14–skladov–fnansovo–nfrastrukturi.

Economic Code of Ukraine, retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/436-15.

Adamenko, I. P., Seliverstova, L. S. (2018), Features of development of the financial market of Ukraine. Investments: Practice and Experience, 2018. №9. Р.13-17

Bondarenko, Yu. G. (2020), Business integration as a mechanism for increasing the efficiency of investment activities in the region, retrieved from : http://ena.lp.edu.ua: 8080/xmlui/handle/ntb/31543.

Seliverstova L. S, Parkhatska O. M. (2018), The mechanism of financial policy making to ensure the effective development of business entities. Determinants of socio-economic development of Ukraine in the context of transformational shifts: a collective monograph / by General. ed. Ph.D. of sciences, prof. VP Ilchuk. Chernihiv: National Technical University, 2018, рр. 111–126.

Downloads

Опубліковано

2020-03-04

Як цитувати

Денисенко, М. П., & Селіверстова, Л. С. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 50–57. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-50-57

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають