Інтегрована система управління комерційними ризиками торгівельних підприємств

Автор(и)

  • О. О. Кучмєєв Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-113-121

Ключові слова:

ризик, комерційний ризик, торгівельні підприємства, система управління комерційними ризиками, паспорт комерційних ризиків

Анотація

Проведено аналіз стану розробки методів управління комерційними ризиками. Реалізовано бачення автора щодо створення системи управління комерційними ризиками торгівельних підприємств. Розроблено інструментарій реалізації зазначеної системи в умовах економічної діяльності торговельних підприємств. Запропонована інтегрована система управління комерційними ризиками та визначено її переваги. Рекомендовано розроблену форму паспорта комерційних ризиків торгівельного підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. О. Кучмєєв, Університет економіки та права «КРОК»

к.п.н., магістрант спеціальності «Менеджмент»

Посилання

Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 192 с.

Боровкова В. А. Управление рисками в торговле / В. А. Боровкова. – СПб. : Питер, 2014. – 288 с.

Методика управления рисками – обобщение моего опыта работы над проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://habrahabr.ru/users/Darkus/topics.

Мєшко О. І. Основні етапи процесу управління ризиком / О. І. Мєшко, М. В. Поленкова, В. А. Мєшко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія. Економічні науки. – 2017. – № 3(52). – С. 57–65 .

Паспорт возможного риска // Эксперт. – 2016. – № 40. – С. 12–15.

Политика управления рисками в ОАО «Холдинг МРСК» [Електронний ресурс] – Режим доступа: www.mrsk-1.ru/docs/Regulition6.doc.

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. – Х. : ІНЖЕК, 2016. – 496 с.

Токаренко Г. С. Методы управления рисками в компании / Г. С. Токаренко // Финансовый менеджмент. – 2016. – № 4. – С. 130–143.

Успенский В. А. Методы управления риском / В. А. Успенский // Финансы и кредит. – 2014. – № 7. – С. 43-50.

Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2013. – 544 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-25

Як цитувати

Кучмєєв, О. О. (2018). Інтегрована система управління комерційними ризиками торгівельних підприємств. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 113–121. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-113-121

Номер

Розділ

Розділ 3 Економіка підприємства