РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОГНОЗІВ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  • М. П. Денисенко Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0001-8767-9762
  • О. В. Ольшанська Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-1535-7742
  • Д. В. Григорчук Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: міжнародна туристична індустрія, всесвітня туристична організація, туристичні надходження, стратегія розвитку туризму

Анотація

Міжнародна туристична індустрія країни може бути визначена як сума внутрішньої діяльності, яка безпосередньо підтримує споживання товарів та послуг іноземних туристів у країні. Протягом останніх шестидесяти років туризм зазнав постійної експансії та диверсифікації та став одним із найбільш привабливих та найбільш зростаючих секторів економіки у світі. Незважаючи на те, що основна частина міжнародної туристичної діяльності досі зосереджена в розвинутих країнах та регіонах Європи, Північної та Південної Америки, значне поширення нових туристичних ринків також спостерігається і в країнах, що розвиваються. Значним викликом для світового туризму є відсутність диверсифікації туристичної діяльності. Сучасна міжнародна туристична діяльність продемонструвала зростаючу тенденцію до диверсифікації та змін. Це викликає складнощі для багатьох країн, у тому числі з відносно розвиненою туристичною галуззю, щоб уникнути швидких та складних потреб міжнародних туристів. В умовах висококонкурентного міжнародного туристичного ринку і з огляду на появу нових туристичних напрямків, поліпшення умов, які сприяють розвитку сучасного туризму, не є легким процесом. Нарешті, але не в останню чергу, це проблема недостатньої безпеки туризму в деяких країнах. У цьому контексті варто зазначити, що безпека туристів є основним чинником будь-якої успішної індустрії туризму і тому повинна стати однією з основних цілей планування та управління туризмом. Проблеми з безпекою туризму  негативно впливають на репутацію приймаючих країн. У зв'язку з цим негативні сприйняття та політична нестабільність згубно  впливають на перспективи розвитку туризму в багатьох країнах світу. У статті розглянуто сучасний стан світового ринку туристичних послуг та його місця у формуванні світового валового продукту. Проаналізовано основні міжнародні тенденції розвитку туризму та визначено його ключові аспекти. Роль і місце туристичної сфери як у світі, так в Україні. Представлено напрями розвитку туристичної сфери в Україні на основі міжнародного досвіду та доведено необхідність її державної підтримки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. П. Денисенко, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор кафедри бізнес-економіки та туризму

О. В. Ольшанська, Київський національний університет технологій та дизайну

д.е.н., професор, декан факультету економіки та бізнесу

Д. В. Григорчук, Київський національний університет технологій та дизайну

аспірант

Посилання

Федоренко В. Г., Грищенко І. М., Новікова О. Ф. та ін. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі : монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2017. 344 с.

В'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули, у 2017 році. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Дорогунцов С. І. Екологія : навчально-методичний посібник. Київ : КНЕУ. 1999. 152 с.

Заячковська Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг. Інноваційна економіка. 2012. № 32.6. С. 182–187.

Кожухівська Р. Б. Туризм в Україні: стан, фактори та перспектива розвитку. Інноваційна економіка. 2012. № 29.3. С. 43–49.

Ольшанська О. В. Регіон як просторова соціально-економічна система. Актуальні проблеми економіки. 2011. №117. URL : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3731/1.

Туристичні потоки. 2018. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.

International tourism in the oic countr ies : prospects and challenges 2010. URL : http://www.sesric.org/files/article/419.pdf.

UNWTO Tourism highlights 2018. URL : https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876.

UNWTO Tourism highlights. 2017. URL : http://turizam.ide3it.com/Ak.god.%202017-18/MT_2017-2018/UNWTO%20Tourism%20Highlights%202016.pdf.

UNWTO World Tourism Barometr. 2017. URL : https://www.ttr.tirol/sites/default/files/2018-02/UNWTO%20Barometer%20Vol.%2016%20%28Januar%202018%29.pdf.

UNWTO World Tourism Barometr. 2018. URL : http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2018-05-04_03047.pdf.

Опубліковано
2019-12-22
Як цитувати
Денисенко, М., Ольшанська, О., & Григорчук, Д. (2019). РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОГНОЗІВ ВСЕСВІТНЬОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 41-47. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-41-47
Розділ
Розділ 2. Міжнародні економічні відносини

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##