ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-212-221

Ключові слова:

інформаційна-аналітична система, державне управління, економічна безпека, інноваційна система, науково-технічний прогрес

Анотація

За двадцять років незалежності України  категорія «банк» перетворилася із суто інституційної економічної категорії в категорію соціально-політичну, а в умовах фінансової кризи на лакмусовий папір визначення стійкості соціально-політичної та економічної незалежності України. Нагадаємо, що головним в сутності банку, його основою є організація грошово-кредитного процесу та імітування грошових знаків. На жаль, банківська система в умовах політичної нестабільності перетворилась із інструменту фінансових перетворень на інструмент соціального впливу і соціальних конфліктів. За критеріями американської економічної науки ми маємо крах грошово-фінансової системи, тому що, по-перше, заощадження населення не трансформуються в інвестиції і, по-друге, наша банківська система не кредитує  власне виробництво. Виходячи з поняття ринкової економічної системи наша банківська система є антиринковою, тому що руйнує головну ланку ринкової системи, нищить власне виробництво через штучно створену кризу платежів, реалізацію політики «твердокамінного» монетаризму, опосередковане кредитування іноземних фірм завдяки спекулятивним операціям, сприяє втечі капіталів за кордон. Для того, щоб створити ринкову економічну систему в Україні, потрібно вирішити проблему створення банківської системи, яка б відображала інтереси України, а не інтереси країн елітаризму - щодо завоювання ринку України та її фінансового закабалення, яка є значно важливішою і складнішою ніж вирішення, наприклад, проблеми тотальної приватизації. Доцільно зазначити, що світ вступає в нову еру, яка буде характеризуватися значним посиленням не прогнозованості та невизначеності розвитку, коли різні кризи будуть постійно виникати й зникати в різних локальних проcторах світового господарства, періодично поєднуючись у ланцюги та  формуючи  глобальну кризу. У цих глобальних коливаннях стійким може бути тільки такий суспільний розвиток, який спирається на конкурентоспроможну економіку; розвинений внутрішній ринок; національний виробничий комплекс, що всебічно використовує потенціал транснаціонального капіталу і гарантує  економічну безпеку країни; збалансовану соціальну структуру та ефективну політичну систему.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Я. С. Коваль, Університет «КРОК»

к.н.держ.упр., доцент кафедри управління фінансово-економічної безпеки

Посилання

Новикова О. Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення. Донецьк : ПАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2006. 407 с.

Зубок М. І., Ніколаєва Л. В. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: навч. посіб. Для студ. Вищ. Нав. Закл. 2-е вид., допов. К: Устина, 2000. 88 с.

Андрійчук В. Г. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека : монографія. Київ : НІСД, 1999. 148 с. (Серія «Еокномічні стратегії». Вип. 4).

Шевчук Т. Ф. Безпека бізнесмена й підприємництва в Україні : монографія. Київ : УСПП. 2000. 424 С.

Кириченко О. А., Сідак В. С. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. Київ : УЕП «КРОК», 2008. 401 с.

Сугоняко О. Національна банківська система та експансія іноземного капіталу: пошук міри. Вісник НБУ. 2006. Серпень. С. 27 –32.

Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру. Київ : ІЕП НАН України, 2006. 21 С.

Барановський О. І. Фінансова безпека. Інститут економічного прогнозування : монографія. Київ : Фенікс, 1999. 338 с.

Мельник С. І. Формування системи економічної безпеки банку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 29. С. 149-152.

Самко Н. Г. Особливості трансформації фінансово-кредитної системи за умов глобалізації. Економіка: теорія та практика. 2014. № 2. С. 71-76.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Коваль, Я. С. (2019). ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 212–221. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-212-221

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності