ОСВІТНЯ ПОСЛУГА ЯК «ОРГАНІЗАЦІЙНА МОЛЕКУЛА» МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Ключові слова: механізм, управління освітою, «організаційна молекула», торгівля, загальна середня освіта, економічний механізм управління освітою, державні органи управління освітою

Анотація

Поняття «механізми організації надання загальноосвітніх послуг» і «механізми державного управління», є досить різнопорядковими. Передусім, поняття «надання загальноосвітніх послуг» можна тлумачити широко – і як діяльність системи ЗСО взагалі, і як діяльність її та підприємницьких структур чи ФОПів (фізичних осіб-підприємців, наприклад, учителів-репетиторів) поза межами формальної системи ЗСО. Можна розуміти вужче, а саме: діяльність підприємницьких структур, ФОПів, інших суб’єктів (наприклад, незареєстрованих репетиторів) поза межами формальної системи ЗСО; проте як діяльність, що здійснюється відповідно до наказу МОН. Зміст понять «механізми організації надання загальноосвітніх послуг», «надання загальноосвітніх послуг» залежить від понять «послуга, управлінська послуга, державна послуга». Тому розкриття сукупності ЗСО як державної управлінської послуги, обґрунтування необхідності сервісної організації державного управління ЗСО, впровадження принципів управління відносинами з клієнтами (споживачами) дозволить синтезувати отримані результати в концепцію реформування (модернізації) системи ЗСО, визначити роль та соціальну сутність підприємництва в цьому процесі. Вирішення такого завдання передбачає встановлення ланцюга понять «послуга – управлінська послуга – державна послуга» та концепції молекули організації (organіzatіon molecule), тобто стандартних найменших блоків проектування механізмів державного управління розвитком ЗСО. Аналіз освітнього дискурсу констатує в сучасній ситуації амбівалентність освіти – освіта як діяльність і освіта як послуга, що поставило багатьох педагогів перед вибором стилів реалізації цілей освіти. Звичайно, учень є передусім «виробником», а не тільки «споживачем». Навчання – це не те, що відбувається з учнем, але те, що він сам робить. Те, що вийде в результаті, залежить від якості його власного зусилля в освіті. Учень отримує те, що вкладає. Відтак людина повинна відповідати за власну освіту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. І. Паращенко, Університет «КРОК»

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри управлінських технологій

К. М. Одарчук, Університет «КРОК»

к.пед.н., доцент кафедри управлінських технологій

Посилання

Sahlberg Pasi. Beyond autonomy and accountability: Differing strategies to raising student achievement. Paper presented at the European School Heads Association (ESHA). Conference in Roma, Italy, 2nd November, 2006. P. 23-31.

Rinne, R., Kivirauma, J. and Simola, H. (2002) Shoots of revisionist education policy or just slow readjustment Journal of Education Policy. 2002. 17(6). P. 643-659.

Aho E., Pitkänen K. and Sahlberg P. Policy development and reform principles of basic and secondary education in Finland since 1968. Washington, DC: World Bank, 2006.

Манько Наталія Якість освітніх послуг: погляд батьків. Новини з мiста Комсомольськ. Проект “Голос громадськості” URL : http://www.pvp.org.ua/ukr/news/chronology/?id=857&f=41209.

Ковальчук О. В., Оленич Т. О., Паращенко Л. І. Шкільний бюджет у сучасних умовах : практико-орієнтований посібник для директора школи. Київ : Факт, 2009. С.35-37.

Шилова В. І. Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". Запоріжжя, 2007. 20 с.

Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права. Право України. 2001. № 5. C. 35-42.

Долечек В. С. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 Національна академія держ. управління при Президентові України. Київ, 2005. 20 с.

Паращенко Л. І. Проблеми трансформації системи державного управління загальною середньою освітою в Україні (методологічний аспект). Освіта і управління, 2010. т. 13, №1. С.72-81.

Сороко В. Концептуальний підхід до проблеми запровадження інституту надання державних послуг у практику діяльності державних службовців. Вісн. держ. служби. 2004. № 3. С. 11 – 19.

Волынкина М. В. Образовательная услуга: проблемы качества. Высшее образование сегодня. 2004. №12. С. 24-26.

Коженко Я. В., Мамычев А. Ю. Сервисное государство: проблемы теории и практики реализации. Власть. 2010. № 3. С. 44–46.

Яременко Л. М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 Науково-дослідний економічний ін-т. Київ, 2008. 20 с.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
Паращенко, Л., & Одарчук, К. (2019). ОСВІТНЯ ПОСЛУГА ЯК «ОРГАНІЗАЦІЙНА МОЛЕКУЛА» МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 32-44. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-32-44
Розділ
Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки