МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • Г. Б. Ciчиoкнo Університету економіки та права «КРОК»
Ключові слова: економічна безпека держави, система економічної безпеки, загроза, оцінка економічної безпеки, метод, критерій, показник

Анотація

Негативні тенденції соціально-економічного стану стабілізували питання про вдосконалення механізмів управління системою економічної безпеки держави. Питання оцінки економічної безпеки держави остаточно не розроблено сьогодні. Необхідне додаткове вивчення базових методів формалізації рішень його оцінкою в сучасних економічних умовах. В цілому оцінка загроз і втрат від їх впливу здійснюється на основі критеріїв економічної безпеки. Критерії, у свою чергу, виражаються показниками економічної безпеки. Відповідно сутність економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників. У статті розглянуто актуалізацію основних методів формалізації рішень відповідно до економічної безпеки України в сучасних умовах. При цьому описуються основні критерії оцінки економічної безпеки. Проводиться класифікація показників економічної безпеки країни. Розглянуто граничні значення деяких базових показників економічної безпеки. Розглянуто також деякі методи економіко-математичного моделювання об'єкта дослідження і методики оцінки ризику країни та її надійності. Таким чином, викладене дозволяє визначити, що всі розглянуті методи мають і свої переваги, і недоліки. Вони проявляються, в деякій мірі, в залежності від наявного матеріалу, обчислювальних можливостей електронних комп'ютерів і використання відповідного програмного забезпечення. Тому сьогодні найбільш ефективним є спільне використання цих методів, з оперативним і гнучким
застосуванням конкретного методу в залежності від вирішеної проблеми.

Біографія автора

Г. Б. Ciчиoкнo, Університету економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Андрійчук В. Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення. Економіка, фінанси, право : журнал. 2013. № 6. С. 12-17.

Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека». Проблеми економіки : журнал. 2014. № 1. С. 309-314.

Кириченко О. С. Сутність управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : журнал. 2012. Вип. 1. Т. 1. С. 265-271.

Левчук О.В. Економічна безпека України в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки :журнал. Вип. 6. 2015. С. 190-193.

Козаченко Г. В., Захаров О. І., Ляшенко О. М. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія. Луганск, 2011. 284 с.

Олександрова О. Ю. Система індикаторів оцінки економічної безпеки. Вісник економіки транспорту і промисловості : журнал. 2010. № 30. С. 34-37.

Понедільчук Т. В. Аналіз динаміки інфляційного процесу у посткризовий період економіки України. Науковий вісник Ужгородського університету : журнал. 2014. Вип. 2. С. 243-246.

Предборський В. А. Економічна безпека держави: монографія. Київ : Кондор, 2005. С. 131.

Викіпедія. Вільна енциклопедія. URL : https://uk.wikipedia.org

ВВП України та його вплив на життя українців. URL : https://ukr.lb.ua/blog/matviy_kholoshyn/312641_vvp_ukraini_yogo_vpliv_zhittya.html

Державний борг України за рік зріс майже до $71 мільярда — Міністерство фінансів України. URL : https://hromadske.ua/ posts/derzhavnyi-borhukrainy-za-rik-zris-maizhe-do-71-miliarda-minfin

Таблиця індексів інфляції / Бюджетна бухгалтерія URL : https://buhgalter.com.ua/dovidnik/norma-robochogochasu/tablitsya-indeksiv-inflyatsiyi/

Інформація щодо фінансування освіти і науки в Україні. URL : http://zet.in.ua/statistika2/byudzhet/informaciya-shhodo-finansuvannya-osvitii-nauki-v-ukra%D1%97ni/.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
CiчиoкнoГ. (2018). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 205-212. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-205-212-1
Розділ
Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності