Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-68-77

Ключові слова:

Угорщина, реформування економіки, трансформації в стані та по- ведінці домогосподарств Угорщини, інституціональні соціальні реформи

Анотація

У статті аналізуються найважливіші трансформації в стані та поведінці домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках. Визначаються ключові напрями діяльності держави у цій царині. Підкреслюється, що зміни в положенні домогосподарств віддзеркалюють реальні результати і соціальну ціну реформ, які часто не збігаються з їх оцінками на основі макроекономічних індикаторів. Головним чином наголошується на тому, що невирішені соціальні проблеми, насамперед масштаби бідності і безробіття, соціального відчуження, можуть стати серйозною перешкодою на шляху прогресу, а також джерелом серйозних соціальних, національних і політичних конфліктів. Відзначається, що саме в 90-х роках ХХ століття Угорщина активно проводила інституціональні соціальні реформи і адаптувалася до соціальних реформ, які відповідають вимогам ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. І. Ткач, Університет економіки та права «КРОК»

д.пол.н., професор, проректор з міжнародних питань ВНЗ "Унверситет економіки та права "КРОК"

Посилання

Кіш Є. Б. Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції : [монографія] / Єва Кіш. – Ужгород : Ліра, 2008. – 440 c.

Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К. : МАУП, 2004. – 504 с.

Дж. Сакс, О. Півоварський. Економіка перехідного періоду // Уроки для України). – Київ, «Основи» – 1996. – 159 с.

Kuczi Tibor. Kuczi, Tibor. Kisvállalkozás és társadalmi környezet / Small entrepreneurship and social environment). – Budapest: Replika, 2000.

Ласло Сюч, Ласло Соч. 2001 год в Венгрии: Движение вперед, но к чему? – Режим доступу : www/gallup.hu

Róna-Tas, Ákos Róna-Tas, Ákos. Economic Sociology in Europe: Hungary, Economic Sociology. European Electronic Newsletter (February 2002). –Vol. 3. – No. 2. – http://www.siswo.

uva.nl/ES/esfeb02art4.html

Лучкина, Л. С. Социальные реформы в Содружестве Независимых Государств : науч.

докл. / Л. С. Лучкина // Рос. акад. наук. Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. – М. : ИМЭПИ РАН, 2002. – 95 с.

М. А. Усієвич. М. А. Усиевич. Десятилетие реформ в Венгрии. 90-е годы ХХ в. / «Новая и новейшая история». – 2002-09-01NNI-No. 005. – С. 86.

Ежегодный бюллетень жилищной и строительной статистики для Европы и северной Америки, 1998. – Нью-Йорк, Женева, ООН. – 1998. – С. 79.

Временные руководящие принципы по статистике распределения доходов, потребления и накопления домашних хозяйств // ООН, Нью-Йорк. – 1977. (Перепечатано в Экспресс-информации № 4 серии: Обследование бюджетов семьи и методы исчисления, М., 1990, Госкомстат СССР и НИИ статистики).

Nelson M. Tilly Ch., Walker I. Transforming Post-Communist Political Economies. – Washington, DC., National Academy Press. – p. 249.

Д. Ткач. Адаптація населення Угорщини до життя на мікрорівні в умовах глобалізації, 2002 / Діалог цивілізацій: Нові принципи організації світу : матеріали другої всесвітньої конференції. – К. : МАУП – С. 116–128.

Статистичний щорічник України за 2000 рік. – Київ, Техніка. – 2001. – С. 378.

Roggemann C. H., Scholz О., Tomann H. Welfare States in Transition: East and West. / Macmillan Press LTD, 1999. – p. 96 4 Ibid., p. 93.

Magyar statisztikai evkonyv. – 2000, Budapest.

Downloads

Опубліковано

2018-10-04

Як цитувати

Ткач, Д. І. (2018). Трансформації поведінки домогосподарств Угорщини як результат економічних перетворень в 90-х роках. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 68–77. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-68-77

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія