КОМБІНУВАННЯ ЖАДІБНОГО АЛГОРИТМУ З МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЛОГІСТИКИ, В ОСНОВІ ЯКИХ ЛЕЖИТЬ ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА

Автор(и)

  • В.В. Троцько ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • І.О. Чернозубкін ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-125-131

Ключові слова:

жадібний алгоритм, метод Монте-Карло, задача комівояжера, метаевристичні алгоритми, логістика

Анотація

Однією із нагальних проблем існуючих систем логістики є транспортування за оптимальними(в ідеальному випадку найкоротшими) маршрутами. Як правило вирішення цієї проблеми зводиться до вирішення задачі комівояжера (TSP-problem) і потребує розробки алгоритмів, які б забезпечували її вирішення за найкоротший час. Найбільш швидким алгоритмом для вирішення задачі комівояжера є жадібний алгоритм, оскільки він передбачає лише одну ітерацію для пошуку маршруту через визначення мінімальних довжин ділянок на кожному кроці. Однак, його результати далекі від оптимальних. Метою статті є оцінка можливості комбінування жадібного алгоритму для вирішення практичних логістичних завдань, в основі яких лежить задача комівояжера. У статті запропоновано комбінований алгоритм для розв'язання задачі комівояжера який ґрунтується на одночасному використанні жадібного алгоритму та алгоритму, який ґрунтується на застосуванні методу Монте-Карло. Запропоноване комбінування передбачає на початковому етапі алгоритму використовувати жадібний алгоритм через те, що саме на цьому етапі він має високу продуктивність. На завершальному етапі запропоновано використовувати метод Монте-Карло для вибору ділянок маршруту – пошук з використанням випадкових значень. Шляхом комп’ютерного моделювання доведено перевагу комбінованого алгоритму над жадібним, що дозволить ефективно його використовувати для вирішення завдань логістики. Перевірка адекватності моделі була здійснена шляхом підрахунку середнього результату для 50 випадкових варіантів задачі комівояжера, що містить десять міст. Виконані розрахунки також дозволили зробити припущення, про недостатню продуктивність метаевристичних алгоритмів для вирішення задачі комівояжера з мінімальним часом, оскільки всі вони містять в своєму складі тривалі обчислювальні процедури, що сповільнюють обчислення. У якості прикладу в статті були наведені формульні залежності двох метаевристичних алгоритмів – алгоритму імітації відпалу та алгоритму мурашиної колонії. Проведення подальших досліджень дозволить підтвердити або спростувати це твердження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В.В. Троцько, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.військ.н., доцент кафедри комп’ютерних наук

І.О. Чернозубкін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Dantzig G. B., R. Fulkerson, S. M. Johnson. Solution of a large–scale traveling salesman problem, Operations Research 2. 1954. Р. 393–410.

Сергиенко И. В., Гуляницкий Л. Ф., Сиренко С. И. Классификация прикладных методов комбинаторной оптимизации. Кибернетика и системный анализ. № 2. 2009. C. 71-83.

Гуляницький Л. Ф., Мулеса О. Ю. До класифікації мета евристик. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : ХХІ Всеукраїнська наукова конференція. Львів. 2015. С.139-142.

Базилевич Р., Кутельмах Р. Дослідження ефективності існуючих алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера. Національний університет “Львівська політехніка”. 2009. С. 235-244. URL: http://vlp.com.ua/files/special/34_0.pdf.

Ліщинський В. О., Месюра В. І. Обґрунтування вибору метаевристики для визначення оптимального маршруту. Вінницький національний технічний університет. 2020. URL – https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/29456/9892.pdf.

Dorigo Marco, Thomas Stützle. Ant colony optimization. A Bradford Book. 2005. 305 p. URL : https://www.researchgate.net/publication/36146886_Ant_Colony_Optimization.

Edmund K. Burke, Graham Kendall Editors Search Methodologies Introductory Tutorials in Optimization and Decision Support Techniques Second Edition. Springer New York Heidelberg Dordrecht London. 2014. p. 265-287. URL : https://antivirus.uclv.edu.cu/update/libros/Business%20and%20Economics/Search%20Methodologies%20-%20Edmund%20K.%20Burke%2C%20Graham%20Kendall%2C%202nd%20ed.%202014%20-%20978-1-4614-6940-7.pdf.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Троцько, В., & Чернозубкін, І. (2021). КОМБІНУВАННЯ ЖАДІБНОГО АЛГОРИТМУ З МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЛОГІСТИКИ, В ОСНОВІ ЯКИХ ЛЕЖИТЬ ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 125–131. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-125-131

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність