ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДНИМ ЯВИЩАМ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ МІНІМІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • А.В. Тимошенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-209-218

Ключові слова:

контрабанда, протидія контрабандним явищам, економічна безпека держави, експорт, імпорт, поставки

Анотація

Географічне розташування України, проходження через її територію головних магістральних шляхів, що з’єднують Схід і Захід, а також відсутність ефективної системи контролю за кордоном на всій лінії його протяжності, особливо в умовах військового часу, підвищують ризики налагодження контрабандних потоків товарів, продукції, матеріальних цінностей тощо. Контрабандна діяльність посилюється в умовах високого рівня корумпованості чиновників, представників правоохоронної системи та суспільства загалом. Це не лише ускладнює розробку ефективних організаційно-економічних механізмів боротьби з контрабандою на прикордонних територіях України, але й активізує діяльність кримінальних угруповань та активізує розвиток тіньових процесів в економіці. У сучасних умовах боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є першочерговим завданням для нашої держави. Обумовлено це тим, що контрабанда та порушення митних правил набувають дедалі більш витончених та організованих форм, що у свою чергу ставить під загрозу національну безпеку та належний економічний розвиток країни. Крім того, географічне положення України дозволяє використовувати автомобільний, залізничний, авіаційний та морський транспорт для вчинення контрабанди та порушень митних правил. На теперішній час досить розвинута транспортна логістика (система з переміщення будь-яких матеріальних предметів або речовин з однією точки до іншої оптимальним маршрутом) стала одним з детермінантів збільшення контрабандних переміщень та порушень митних правил на транспорті. Метою статті є аналіз протидії контрабандним явищам в Україні та перспективи мінімізації. В статті досліджено сутність поняття «контрабанда» та встановлена основна типологія поняття з урахуванням особливостей дій її здійснення. Встановлено обсяги контрабандних поставок в Україну та в розрізі товарних груп. Проаналізовано розподіл контрабандних поставок в Україну за товарними групами. Визначені основні країни-джерела контрабандних поставок в Україну. Систематизовано основні фактори, які створюють сприятливі умови для контрабанди. Узагальнено основні схеми контрабандного імпорту. Запропоновані шляхи протидії контрабандним явищам в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.В. Тимошенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач

Посилання

Волошин В. І. Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення економічної безпеки держави. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 4. С. 56–63. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20144(108)/sep20144(108)_056_ VoloshynVI.pdf.

Бусол О. Ю., Ложкін В. Ю. Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в Україні. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2008. Вип. 18. С. 40-50.

Допілко В. О., Явдощук Р. В. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан. Lex portus. № 4 (18). 2019. С. 90–104.

Юрченко В. О. Кримінологічна характеристика запобігання контрабанді в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Ч. 2. С. 209–212.

Дячкін О. П. Суспільна небезпечність контрабанди і правова відповідальність за її вчинення. Форум права. № 1. 2012. С. 281–288. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. htm_2012_1_44.

Кекіш І. П. Зарубіжний досвід використання митного контролю у протидії контрабанді товарів. Економіка та митно-правові відносини. Вип. 11–12. 2019. С. 48–57.

Османова Д., Жаксыбекова Ф. Контрабанда и ее влияние на развитие национальной экономики . Актуальні проблеми економіки. 2013. №5(143). С. 426-431.

Офіційний сайт Державної статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Допілко В. О., Явдощук Р. В. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан. URL : https://lexportus.net.ua/vipusk-4-2019/dopilko_v_o_yavdoshchuk_r_v_pravovi_zasoby_protydii_kontrabandi_ta_porushenniam_mytnykh_pravyl_na_transporti_suchasnyi_stan.pdf.

Волошин В. І. Боротьба з контрабандою на прикордонних територіях як інструмент зміцнення економічної безпеки держави. URL : http://ird.gov.ua/sep/sep20144(108)/sep20144(108)_056_VoloshynVI.pdf.

Лугіна Н. А., Жук Ю. О. Організаційно-правові засоби боротьби з контрабандою. URL : http://www.legalnovels.in.ua/journal/13_2021/19.pdf.

Литвин М. М. Прикордонна безпека України: етапи становлення, проблеми і перспективи. Національна безпека: український вимір. 2008. Вип. 1–2(20–21). С. 41–46. URL: dpsu.gov.ua/ upload/file/26.pdf.

Гуцул І. А. Митна Митна політика зарубіжних країн: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 198 с.

Мота А. Ф. Боротьба з контрабандою в діяльності Державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти. Форум права. 2018. С. 374–379.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Тимошенко, А. (2021). ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДНИМ ЯВИЩАМ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ МІНІМІЗАЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 209–218. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-209-218

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності