ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ КОНТРАБАНДНИХ СХЕМ

Автор(и)

  • А.В. Тимошенко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-109-114

Ключові слова:

контрабанда, схема, економічна безпека, митний контроль, адміністративна та кримінальна відповідальність

Анотація

Контрабанда як вид митних правопорушень була відома ще в давні часи. Зокрема про неї згадують у древньогрецьких і римських правових і літературних джерелах. Нині однією з негативних тенденцій боротьби з контрабандою є те, що перспективи і можливості содового вирішення кримінальних справ даної категорії залишаються невеликими. Саме контрабанда та порушення митних правил є основою існування митної злочинності. Головним системоутворюючим злочином, що історично заклав підвалини виникнення поняття «митна злочинність» є контрабанда. Контрабанда – це злочинний прояв, відомий людству зі стародавніх часів.  Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброя, сигарети, культурні цінності, тому що виникли високоорганізовані транснаціональні ринки, пов'язані з контрабандою цих товарів. Термін має італійське походження й означає «проти (contra) урядового указу (bando)». Контрабанда як злочин передбачена законодавством практично всіх країн світу. Вона є істотною складовою економічної злочинності, пов’язана з розкраданнями, ухиленням від сплати митних платежів, вчиненням посадових злочинів. Контрабанда характеризується високим ступенем організованості, технічного забезпечення, міжнародними зв’язками. Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброя, сигарети, культурні цінності, тому що виникли високоорганізовані транснаціональні ринки, пов'язані з контрабандою цих товарів. Суспільна небезпека полягає в тому, що при протиправному переміщенні через митний кордон України товарів та предметів порушується порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який включає в себе загальний, а щодо окремих товарів — спеціальний порядок переміщення їх через кордон. За даними Служби безпеки України до суду надходить тільки 25% порушених митними органами кримінальних справ про контрабанду, а отримує покарання лиш 10% обвинувачених. Таким чином, актуальність теми дослідження контрабанди як злочину, що суспільні відносини в галузі митної справи, інтереси держави, яким спричиняється шкода злочинними діями є дуже актуальна у наш час, коли відбувається становлення та удосконалення митної системи України, а такоє відповідної законодавчої бази. Метою статті є аналіз сучасних контрабандних схем та надання пропозицій щодо її мінімізації. У статті  здійснено аналіз сучасних контрабандних схем ; надано пропозиції щодо мінімізації контрабанди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А.В. Тимошенко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

здобувач

Посилання

Закірова С. Криміналізація контрабанди: нові підходи до вирішення старих проблем. Громадська думка про правотворення. 2021. № 8 (213). С. 8–17. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2021/8.pdf.

Богданов М. М. Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі. Митна справа. 2011. № 1 . С. 65-70.

Рудницький І. Л. Особливості виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами: дис… доктор філ., 2019. Львів: Національний університет «Львівська політехніка».

Грищенко В. Визначення вартості предметів контрабанди. Вісник прокуратури. 2008. №4. С.87-88.

Омельчук О. Об’єктивна сторона контрабанди. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Випуск 36. С. 482-487.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень україни. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 3 (95). С. 75-94.

Родічкіна А. Рада хоче криміналізувати товарну контрабанду : що пропонується і як це може працювати. URL : https://www.epravda.com.ua/projects/ni-kontraban di/2021/06/17/675015.

Шевчук В.М. Основи методики розслідування контрабанди : навч. посібник. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2001. 49 с.

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ : Москаленко О. М., 2019. 464 с.

Копцева Л. О. Вплив міжнародних правил на законодавство України щодо митного аудиту. Митна справа. 2020. №4 (70). С. 62-71.

Додін Є.В. Організація заходів протидії митній злочинності та митній делікатності. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 1 (І). С. 79-85.

Дмитрів В. І. Вектори протидії митній злочинності в україні й світі. Ефективна економіка. 2018. №1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/63.pdf.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Тимошенко, А. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ КОНТРАБАНДНИХ СХЕМ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 109–114. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-109-114

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг