ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • М.В. Бойко Центральноукраїнський інститут ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-178-186

Ключові слова:

сільське господарство, ринок сільського господарства, структура сільськогосподарського виробництва, стратегія розвитку сільського господарства, фінансове забезпечення, тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств

Анотація

Сільське господарство є однією з ключових галузей народного господарства, оскільки забезпечує населення продуктами харчування і є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Це галузь народного господарства, яка спрямована на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Адже від наявності та якості продуктів харчування залежить життя і здоров’я людей, а рівень розвитку агропромислового сектору держави є ключовим елементом її продовольчої безпеки. Україна має сприятливі умови для розвитку такого сектору, що дає змогу забезпечувати внутрішнє споживання якісної та екологічно чистої продукції АПК та нарощувати її постачання на світовий ринок. Попит на сільськогосподарську продукцію постійно зростає, оскільки збільшуються запити населення, особливо міського. Крім того сучасний стан сільського господарства дає можливість передбачати у розвитку сільськогосподарських підприємств один із шляхів його майбутнього перспективного розвитку. Активна динаміка економічних та політичних змін, що відбуваються в українському суспільстві вимагає активної та адекватної реакції. Зусилля мають бути направлені на мінімізацію негативних впливів на економіку суспільства та підвищення корисності від поглиблення економічної інтеграції. Таким чином, питання розвитку сільського господарства є дуже актуальним на сьогоднішній день. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств. У статті розглянуто структуру сільськогосподарських підприємств України. Охарактеризовано ключові особливості сільськогосподарських підприємств. Розглянута динаміка ВВП, сільського господарства та його питома вага. Проаналізовано фінансові результати підприємств сільського, лісового та рибного господарства. Оцінена структура джерел фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств України. Проаналізовано додану вартість та кількість найманих працівників в сільськогосподарських підприємствах. Визначено основні проблеми сільськогосподарських підприємств та надані пропозиції щодо їх мінімізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М.В. Бойко, Центральноукраїнський інститут ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

старший викладач кафедри економіки управління персонал

Посилання

Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37-49.

Стецюк П. Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. 2015. Вип. 162. С. 40-48.

Бурачек І. В., Михайленко Н. В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2018. Випуск 21. С. 134-137.

Росола У. В. Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2017. Вип. 2. С. 46-51.

Худолій Л. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. № 200. С. 9-14.

Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення). Економіка АПК. 2009. №12. С. 3-13.

Перков В., Добровольський П., Мельник О. Фінансовий механізм діяльності аграрних підприємств. Modern Economics. 2018. № 7. С. 131-138.

Михайлов А. П. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2016. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/nvumo_2016_1_9.

Івченкова О. Ю., Гарбуз О. А. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 89-95.

Волошанюк Н. В., Сьомка А. К. Аграрний сектор України: тенденції, суб'єкти, перспективи реформування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Випуск 13. Частина 1. С. 45-49.

Офіційний сайт Державного комітету статистики. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/

Дем’яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку. Облік і фінанси АПК. 2010. № 5. С. 6.

Дугієнко Н. О., Лєва В. Е. Сучасні тенденції розвитку аграрного сектору України. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 25. С. 99-107.

Шутєєва О. Теоретичні засади визначення сутності фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів. Фінансовий простір. 2013. № 3 (11). С. 118–122.

Vlasenko T. Dynamics and structure of the agricultural machinery market in ukraine: trends and prospects. Znanstvena misel journal. 2019. № 34. Рp. 16-22.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 218 с.

Кириленко О. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) : навчальний посібник. Тернопіль : Астон, 2002. 212 с.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Бойко, М. (2020). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 178–186. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-178-186

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність