ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ МІЖ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОЇ ВІРОГІДНОСТІ ТА МЕТОДОМ МОМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ГАММИ

Автор(и)

  • Таха Мохамед Дааб ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-142-156

Ключові слова:

вартість життя, популяції, функція ймовірності, оцінювач, розподіл гамми, метод, параметри, максимальна ймовірність, імпульсна ймовірність, статистичне населення

Анотація

Широке використання методів теорії ймовірностей і математичної статистики в економічній науці і практиці вимагає більш широкої та ґрунтовної підготовки спеціалістів різних галузей економіки в царині освоєння ними сучасних математичних знань. Практично всі процеси, що відбуваються в організації виробництва, фінансах, маркетингу, банківській справі, менеджменті, мають елементи невизначеності, складності, багатопричинності, тобто характеризуються випадковістю. Тому вельми важливим для керування економікою є встановлення закономірностей у випадкових явищах. Використання статистичних методів обробки даних дає змогу виявити реальні закономірності, які об’єктивно існують у масових випадкових явищах. На основі такої обробки даних можна з певною точністю робити прогноз розвитку економіки, обчислювати ризики економічної діяльності, передбачувати кризи та інші соціально-економічні явища, які мають випадковий характер. В статті проаналізовано вивчення вартості життя, адже для їх вираження іноді потрібно вивчити більшість явищ, виражених випадковою величиною, значенням якої є населення, функція ймовірності якого має обмежену математичну формулу, але це залежить від за деякими невідомими параметрами  і значення чи значення яких визначаються, розподіл повністю визначається пошуком необхідністі методів, які можуть бути використані для визначення невідомі параметри населення, за допомогою яких відбирається випадкова вибірка з цієї сукупності. За допомогою цих зразкових можна знайти функцію, яка використовується як інструмент для визначення значення . Ця функція називається оцінювачем. У нашому дослідженні ми розглянемо найважливіші методи оцінки параметрів за допомогою даних про вартість життя, які є двома методами "Максимальна ймовірність" та "Імовірність ймовірності", та їх використання при оцінці параметрів " Розподіл гамми ". Їх порівнювали, щоб з’ясувати, який метод кращий для оцінки параметрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Таха Мохамед Дааб, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Al-Bouzidi, A, (2000), Principles of Statistical Inference. Al-Fateh University Publications.

Ali, A.,& Ali, A. (2020), Statistics and Theoretical Probabilities and Practice. ELGA Publications.

G.P.BEAUMONT, Intermediate Mathematical Statistics.

Norman, L. Johnson (2020), continuous univariate distributions.

Data from Libyan ministry of oil and gas.

Downloads

Опубліковано

2020-12-25

Як цитувати

Daab, T. M. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ МІЖ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОЇ ВІРОГІДНОСТІ ТА МЕТОДОМ МОМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ГАММИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 142–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-142-156

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг