КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • В. В. Тіпанов Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-9334-3752
  • С. І. Ткаленко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0385-846X

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-213-218

Ключові слова:

науково-технічний прогрес, інновації, інноваційна активність, національна інноваційна система

Анотація

У дослідженні увага авторів приділяється проблемам формування національних інноваційних систем, що обумовлено сучасними тенденціями розвитку світової економіки, використання новітніх технологій, впровадження новацій. У статті охарактеризовано інноваційна сфера та інноваційний розвиток країн світу. Доводиться, що інновації та впровадження новітніх технологій сприяє економічному зростанню держав. Національні інноваційні системи є необхідними для ефективного функціонування та економічного розвитку держав. Виявлені та розкриті чинники, які впливають на функціонування національних інноваційних систем. У статті розглянуто особливості інноваційного розвитку передових країн світу в умовах розвитку інформаційної економіки. Висвітлено актуальні питання формування національних інноваційних систем країн ЄС, США Японії та Китаю. У даному дослідженні проаналізовано слабкі та сильні сторони національних інноваційних систем країн-лідерів, а також Китаю, та можливості їх подальшого розвитку і ймовірні загрози. Показано переваги функціонування американської інноваційної системи над європейською, а також виявлені особливості функціонування національних інвестиційних систем країн Європейського Союзу та США. Розкриті фактори забезпечення стійкого інноваційного розвитку ЄС. Акцентована увага на проблемах забезпечення стійкого інноваційного розвитку країн Європейського Союзу і шляхів забезпечення успіху європейського бізнесу у майбутньому, та підвищення його конкурентоспроможності у порівнянні з американськими компаніями. Виявлені особливості і доведена необхідність залучення «хмарних технологій», онлайн-технологій, що є актуальним для економічного розвитку передових країн світу. Визначені та проаналізовані ряд проблем в інноваційному середовищі, що було обумовлено наслідками глобальної фінансово-економічної кризи. Доведено, що в умовах викликів сьогодення саме інновації сприяють стійкому зростанню національних економік та підвищенню їх конкурентоспроможності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. В. Тіпанов, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

к.е.н., доцент кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу

С. І. Ткаленко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

к.е.н., доцент кафедри європейської економіки і бізнесу

Посилання

Инновационная политика будущего: политика ЕС в области инновационного развития должна поддерживать экономический рост. URL : http://futureview.info/documents/52776027664ed20000000003.pdf.

Калятин В. О., Наумов В. Б., Никифорова Т. С. Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций. URL : http://www.russianlaw.net/files/law/doc/a59.pdf.

Шаров В. Ф. Опыт стран Европейского союза по созданию русловий, повышающих конкурентоспособность и эффективность национальных инновационных систем. URL : http://ecsn.ru/files/pdf/201210/201210_205.pdf.

Жан-Мари Фрессине. Кластери конкурентоспособности вокруг «треугольлника» инноваций. URL : http://www.inop.ru/files/innovacionnie_trendi_ru_11.pdf.

Никифорова А. Э. Сравнительный политический анализ институтов инновационного развития на примере Сингапура, Швеции и Финляндии. URL : http://www.mgimo.ru/files2/y01_2014/246233/nikiforova_diss.pdf.

Стратегия инновационного развития Европейского Союза. URL : http://ick.ru/materials/ick.ru_2014.pdf.

Towards enhanced patent valorisation for growth and jobs. URL : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/swd-2012-458_en.pdf.

Доклад об цифровой экономике, 2019. URL : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf.

Matthews C. Federal Support for Academic Research, Congressional Research Service, 2012, 23 p. URL : https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41895.pdf.

Иванов В. В., Иванова Н. И., Розебум Й., Хайсберс Х. Национальные инновационные системы в России и ЕС. URL : http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/02/13/nis_rf.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Тіпанов, В. В., & Ткаленко, С. І. (2019). КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 213–218. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-213-218

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність