Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку

Автор(и)

  • С. І. Ткаленко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-48-54

Ключові слова:

біоекономіка, біотехнології, біопродукти, сталий розвиток, , екологічна стійкість

Анотація

 У статті досліджено особливості сталого розвитку, що базується на біоекономіці. Визначено основні напрями фінансування у сфері біоекономіки розвинених країн, проаналізовано структуру витрат у науково-дослідній та дослідницькій діяльності у сфері біотехнологій, виокремлено найбільші виклики людству, на які можна відповісти, розвиваючи біоекономіку та біотехнології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. І. Ткаленко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

доцент, кандидат економічних наук

Посилання

Байдала В. В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 22-28.

Бутенко В. М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку / В. М. Бутенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я – 2016. – Вип. 1. – С. 19-28.

Глазко В. И., Иваницкая Л. В. Биоэкономика и глобализация – основы развития ХХІ века // Вестник Российской академии естественных наук – 2012. – №4 – С.18-30.

Мельник Л. Г. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л. Г. Мельника.– Сумы: Университетская книга, 2009. – 1216 с.

Талавиря М. П. Вплив біоекономіки на розвиток сільського господарства / М. П. Талавиря, О. М. Талавиря, В. В. Ващенко, В. Б. Керницький // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького – 2014. – Т. 16, № 1(2). – С. 168-177.

Bioeconomy Policy Synopsis and Analysis of Strategies in the G7, Published by the Office of the Bioeconomy Council, Berlin, January 2015. – 60 р.

Global Data // [Electronic resource] – Access mode: https://www.globaldata.com

National Bioeconomy Blueprint. Executive Summary, April 2012, Washington. – 8 p.

Strategic Plan for a Thriving and Sustainable Bioeconomy, U.S. Depertment of Energy, December 2016 .– 56 р.

The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, OECD 2009. – 326 р.

The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. – 24 р.

Downloads

Опубліковано

2018-10-31

Як цитувати

Ткаленко, С. І. (2018). Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку. Вчені записки Університету «КРОК», (49), 48–54. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-48-54

Номер

Розділ

Розділ 1 Економічна теорія