ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-176-184

Ключові слова:

Україна, національна економіка, валовий внутрішній продукт (ВВП), промисловість, розвиток, динаміка, обсяги виробництва, економічна безпека

Анотація

У статті досліджено динаміку розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки. Валовий внутрішній продукт у вартісному виразі зв період
2014-2018 рр. зріс у 2,24 рази. Проте рівень ВВП у 2018 р. склав тільки 91,3 % рівня 2013 р. За період 2014-2018 рр. в національній економіці України відбулось зростання індексів промислової продукції: в цілому по промисловості на 13,01 %, по добувній промисловості - на 13,66 %, по переробній промисловості – на 102,4 %. Темпи приросту реалізації промислової продукції добувної промисловості (у 2,53 рази) перевищували темпи приросту продукції переробної промисловості (у 2,09 рази) на 21,05 %. За досліджуваний період 2014-2018 рр. обсяг прямих іноземних інвестицій у національну економіку знизився на 39,88 %, що є негативною тенденцією.
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за період 2014-2018 рр. у національну економіку України в цілому зріс у 2,64 рази, у промисловість – у 2,31 рази. Питома вага капітальних інвестицій у промисловість у 2018 р. склала 34,54 % та зменшилась за досліджуваний період на 4,76 %. Обсяг капітальних інвестицій у переробну промисловість у 2018 р. перевищив обсяг капітальних інвестицій у добувну промисловість у 1,87 рази. Питома вага інноваційно активних підприємств не була високою і склала у 2018 р. тільки 14,1 % від загальної кількості підприємств. Зростання виробництва із використанням технологій високого рівня відбувалось наступними темпами: 2016 р. – 10,6 %, 2017 – 7,7 %, 2018 – 0,7 %;  із використанням технологій середнього рівня: 2016 р. – 0,7 %, у 2017 р. – 11,4 % та у 2018 р. – 6,4 %. Динаміка рейтингу України за індексом глобальної конкурентоспроможності є позитивною: починаючи з 2014 р. Україна у 2018 р. піднялась на 7 пунктів у рейтингу конкурентоспроможності економік країн світу. Рівень інтегрального показника економічної безпеки національної економіки відповідає оцінці «задовільно» за шкалою Харрінгтона.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. В. Лойко, Київський університет імені Бориса Грінченка

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки

Д. М. Лойко, Чернігівський національний технологічний університет

к.е.н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Лойко, В. В., & Лойко, Д. М. (2019). ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 176–184. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-176-184

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності