МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-123-134

Ключові слова:

ризик, менеджмент, стандарт, акредитація, випробувальна лабораторія

Анотація

Ризик-орієнтоване мислення - це планування та впровадження заходів і методів, що використовуються організацією для управління і контролю ризиками, які впливають на її здатність досягати запланованих цілей. У статті проаналізовано інтегровані процеси управління на основі ризик- орієнтованого підходу на прикладах компанії Volkswagen Group та клінічної лабораторії, наведені основні алгоритми цих процесів та класифікація ризиків. Використовуючи метод бенчмаркінгу, досліджено ефективність від інтеграції процесу управління ризиками в ділову практику організації. Застосування відповідних програм управління ризиками збільшило ефективність роботи компанії Volkswagen Group на 25%, а в діяльності клінічної лабораторії збільшилося виявлення помилок при збереженні низької ймовірності помилкового відхилення. За результатами застосування емпіричного методу зроблено висновок, що управління на основі ризик-орієнтованого підходу поліпшує ефективність діяльності організацій. На прикладах інтегрованих процесів, тобто на розумінні та адаптації наявних прикладів ефективного функціонування організацій, запропоновані моделі управління випробувальною лабораторією легкої промисловості на основі ризик-орієнтованого підходу. Розроблено три моделі інтеграції. Модель 1  базується на прикладі компанії Volkswagen Group, модель 2 – на прикладі клінічної лабораторії, а модель 3 побудована, застосовуючи емпіричний підхід на основі досліджень та практики випробувальної лабораторії легкої промисловості та порівняльного аналізу моделей 1 та 2. Проведено порівняння моделей інтеграції між собою. Для оцінювання моделей було сформовано групу експертів, яка, методом експертного опитування визначила показники щодо оцінювання. За результатами оцінювання матриць ризиків для кожної моделі оптимізації проведено кількісне оцінювання зазначених моделей експертної оцінки рейтингування моделей за критерієм Гурвіца. За результатами наукового методу запропоновано найбільш оптимальну модель інтеграції управління на основі ризик-орієнтованого підходу в ділову практику випробувальної лабораторії легкої промисловості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Л. М. Віткін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

д.т.н., професор, директор департаменту технічного регулювання міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, професор кафедри управлінських технологій

О. О. Сингаївська, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірантка

Посилання

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон від 16.09.2014 № 1678-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18.

Спільна заява за підсумками 21-го Саміту Україна-ЄС п. 8. URL : https://france.mfa.gov.ua/ua/embassy/press-center/news/73917-spilyna-zajava-za-pidsumkami-21-go-samitu-ukrajina-jes-mkijiv-8-lipnya-2019-roku.

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 11.02.2015 № 2407-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2407-14.

Про затвердження нової редакції Положення про Національне Агентство з Акредитації України: Наказ від 08.02.2017 № v0161731-17. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0161731-17.

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій Київ, 2017. 40 с. (Інформація та документація). URL: http://www.euroacademia.com.ua/data/site/5b8cfc17d6490_Авторський_переклад_Новікова_В_М%20пдф.pdf.

Про впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017: Наказ НААУ від 28.12.2017 № 494 // База даних «Законодавство України». URL: https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Nakaz-238.pdf.

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT). Київ, 2016. 39 с. (Інформація та документація).

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT). Київ, 2015. 18 с. (Інформація та документація).

ДСТУ ISO 14001: 2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT). Київ, 2015. 37 с. (Інформація та документація).

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT Система управління якістю. Вимоги. Київ, 2018. 44 с. (Інформація та документація).

Стандарт з ризик-менеджменту Федерації європейських асоціацій ризик-менеджменту (Risk Management Standard, FERMA), Великобританія. 2002. 16с. (інформація та документація). URL: https://www.ferma.eu.

ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів. URL: https:// www.metrology.com.ua/.../iso-iec...iso/325-dstu-iso-guide-73-201.

ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). Київ. 45 с. (Інформація та документація).

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки. Київ. 18 с. (Інформація та документація).

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»: Закон від 15.01.2015 № 124-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

ДСТУ EN ISO 14971:2015 (EN ISO 14971:2012, IDT; ISO 14971:2007, IDT) Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком. Київ, 2015. 104 с. (Інформація та документація).

IATF 16949:2016 Система менеджменту якості для виробництв автомобільної промисловості і організацій, які виробляють відповідні сервісні частини. 2016. 16 с. (Інформація та документація). URL: https://ru.scribd.com/document/367718777/IATF-16949-2016-soft-copy-pdf.

Офіційний сайт. URL: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management.html.

COSO (Концептуальні основи управління ризиками): Комітет організацій-спонсорів Комісії Тредуей. 2004 (Інформація та документація). URL: https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf.

Офіційний сайт. URL: https://annualreport2017.volkswagenag.com/group-management-report/report-on-risks-and-opportunities/risk-management-and-control-system.html.

Sarah W Njoroge and James H Nichols Risk Management in the Clinical Laboratory. Ann Lab Med. 2014 Jul; 34(4). Pp. 274–278. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4071183/.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Технічний Регламент засобів індивідуального захисту» від 27 серпня 2008 р. N 761 Документ 761-2008-п, чинний, поточна редакція. Редакція від 04.03.2016, підстава 76-2016-п. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761-2008.

Директива 2001/95/ЄС Європейського парламенту та ради від 3 грудня 2001 року. URL: http: old.minjust.gov.ua/file/31103.docx.

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки. Київ, 2019. 18с. (Інформація та документація).

Офіційний сайт. URL: https://riskacademy.blog/2017/06/19/changing-risk-management/.

Офіційний сайт. URL: https://math.semestr.ru/games/horowitz.php.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Віткін, Л. М., & Сингаївська, О. О. (2019). МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 123–134. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-123-134

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність