ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СПОЖИВЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д. М. Лойко Чернігівський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-2443-2719

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-57-64

Ключові слова:

Україна, національна економіка, споживчий сектор, кількість працівників, динаміка, структурні зміни, перспективи

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції структурних зрушень кількості працівників у споживчому секторі економіки України. За результатами проведеного  аналізу зроблено наступні висновки: населення України  за період 2013-2017 рр. зменшилось на 6,51%; питома вага зайнятого населення працездатного віку склала у 2017 р. 36,38% від загальної кількості населення країни і за  період 2013-2017 рр. зменшилась на 7,36%; загальна кількість зайнятих працівників в Україні за період 2010-2017 рр. зменшилась на 26,96 %; питома вага людей віком за 65 років за досліджуваний період зросла на 6,40%, що свідчить про зростання кількості людей пенсійного віку. Рівень безробіття за період 2013-2017 рр. зріс на 29,92%. В Україні скорочується кількість населення і більш швидкими темпами скорочується кількість зайнятого населення, що свідчить про негативні тенденції щодо зайнятості населення в українській економіці. Для комплексного аналізу динаміки кількості працівників за сферами діяльності у споживчому секторі економіки України виділено наступні сфери економіки: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність; тимчасове розміщування й організація харчування; інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність; операції з нерухомим майном; професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; освіта; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг. У всіх сферах економічної діяльності у споживчому секторі економіки Україні за період 2010-2017 рр. спостерігається зменшення кількості працівників, окрім сфери інформації та телекомунікацій, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги;  мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де відбулось зростання кількості працівників. Реформування економіки України в останні роки не припинило падіння кількості працівників у різних сферах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д. М. Лойко, Чернігівський національний технологічний університет

к.е.н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Є. Соціально-економічні проблеми економіки України на сучасному етапі її розвитку. Вісник економічної науки України. 2018. № 1. С. 11-25.

Аврамченко К., Гороховець Є., Дешко А., Дурнєва Т., Жаліло Я., Ковалівська С., Онуфрик М., Яковенко І. Макроекономічний прогноз - 2017: економіка та людина. URL : https://iser.org.ua/analitika/ekonomichnii-analiz/makroekonomichnii-prognoz-2017-ekonomika-ta-liudina.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Основні показники соціально-економічного розвитку України. URL : www.ukrstat.gov.ua.

Лойко В. В. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті економічної безпеки. International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceeding, August 26, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. P 52-55.

Авдеева Н. Е., Лойко В. В. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности. Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученных, Минск, 14-15 апреля 2016 г./ рекол.: В.В. Манкевич (отв. ред.). Минск, ГИУСТ БГУ, 2016. С. 7-8.

Штундер І. О. Пріоритети формування ефективної зайнятості в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 42. К., 2016. 176 с.

Downloads

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

Лойко, Д. М. (2019). ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У СПОЖИВЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 57–64. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-57-64

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування