ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • С. В. Цюцюпа Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» Інститут економіки та менеджменту https://orcid.org/0000-0002-7069-4154

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-221-229

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес, ринкова економіка

Анотація

У статті розглянуто особливості конкуренції в сучасних умовах ринкового середовища, відзначено її важливий вплив на діяльність підприємства, узагальнено ключові умови забезпечення вищої конкурентоспроможності підприємства, визначена необхідність впровадження інновацій для досягнення кращих результатів у конкурентній боротьбі, наведено характеристику основних моделей інноваційного розвитку підприємств. Встановлено, що проблема активізації інноваційної активності українських підприємств набуває принципового значення в контексті проведення ринкових реформ в Україні та підвищення ефективності господарювання. Переваги інноваційного фактора в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств сьогодні є очевидними. У статті зазначається, що головним фактором успішної діяльності підприємства на ринку є постійні нововведення. У зв’язку з підвищенням вимог споживачів, скорочення життєвого циклу товарів чи послуг і загострювання конкуренції на ринку підприємства вимушені постійно покращувати свої товари і послуги, а також розробляти нові. Тому підприємство повинно мати сукупність різних інноваційних проектів, який необхідно безперервно поповнювати. Важливим аспектом дослідження є думка про те, що застосування інновацій у своїй діяльності допоможе вітчизняним підприємствам не лише налагодити внутрішні процеси з виробництва продукції за рахунок прогресивних технологій, а й сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності та збереженні конкурентних переваг у часі. Розглядаючи конкурентоспроможність підприємства чи галузі, не можна оминути увагою її дуалістичний характер. Адже існує два полюси «привабливості» ринкових пропозицій: за ціною та за якісно-технічними характеристиками продукції. Відповідно, підприємство може бути конкурентоспроможним за ціною, за якісно-технічними характеристиками продукції та одночасно і за ціною і за якісно-технічними характеристиками продукції. Підприємство, яке використовує інноваційні процеси у своїй діяльності володіє конкурентоспроможною перевагою до тих пір, поки зберігається конфіденційність впроваджених на ньому інновацій. Це аргументується тим, що практично будь-яке досягнення можна повторити.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. В. Цюцюпа, Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна» Інститут економіки та менеджменту

к.е.н., доцент кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Цюцюпа, С. В. (2019). ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 221–229. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-221-229

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність