ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • С. В. Цюцюпа Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», Інститут економіки та менеджменту https://orcid.org/0000-0002-7069-4154

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-216-224

Ключові слова:

економічна безпека, підприємство, управління економічною безпекою, управління підприємством, конкурентоспроможність, конкурентні стратегії, конкурентні переваги

Анотація

У статті досліджено актуальні питання підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Наголошено, що підвищення конкурентоспроможності підприємства як складова його економічної безпеки потребує системного підходу, здійснення значного комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів. Охарактеризовано особливості застосування конкурентних стратегій підприємства в сучасних умовах. Запропоновано систему ключових цілей підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки підприємства. Встановлено, що в сучасних умовах система економічної безпеки підприємства повинна бути одним з головних елементів стратегічного управління підприємством. Зважаючи на це керівництву підприємств необхідно потурбуватись про інформаційно-аналітичне, інноваційне та стратегічне забезпечення належного рівня їх економічної безпеки не лише в поточному періоді, ай у наступних. Проведення зваженої обґрунтованої політики в області економічної безпеки підприємства є надзвичайно актуальним завданням на сучасному етапі захисту українських економічних інтересів. У статі розкрито основні теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємств, її місце та роль у системі управління підприємством. Загрозами в економічній безпеці підприємства слід вважати наявні чи потенційні дії, що ускладнюють або унеможливлюють реалізацію економічних інтересів підприємства і створюють небезпеку для господарської діяльності та життєзабезпечення колективу підприємства. Більшість авторів поділяє самі загрози на внутрішні і зовнішні; політичні, кримінальні, конкурентні, контрагентні; явні та приховані; об'єктивні (що зумовлені стихійними природними явищами) та суб'єктивні (зумовлені діяльністю людини); прогнозовані та не прогнозовані.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

С. В. Цюцюпа, Відкритий міжнародний Університет розвитку людини «Україна», Інститут економіки та менеджменту

к.е.н., доцент кафедри обліку і загальноекономічних дисциплін

Посилання

Алькема В. Г. Логістична інфраструктура як чинник економічної безпеки підприємств. Вчені записки Університет «КРОК». 2017. №21. С.81-89.

Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів : ВИДАВНИЦТВО, 2018. 386 с.

Геец В. М. Преодоление квазырыночности- путь к инвестиционно ориентированной модели экономического роста. Экономика Украины. 2017. №6. С. 4-18.

Егоров И. Ю. Инновационная Украина -2020 : основные положения национального доклада. Экономика Украины. 2017. №9. С. 4-18.

Жихор О. Б., Куценко Т. М. Економічна безпека : навчальний посібник. Харків : ХІБС УБС НБУ, 2018. 144 с.

Зубок М. І. Економічна безпека суб'єктів підприємництва: навчальний посібник. Київ : Знання, 2017. 226 с.

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі. Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2018. Вип. 4 (40). С. 117-120.

Козаченко Г. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. М. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монографія. Київ : Либра, 2017. 280 с.

Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління. Вісник Національної академії державного управління. 2018. №3(40). С. 283-291.

Мороз Л. І., Адельшінова О. Р. Шлях підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2018. № 611. С. 147-155.

Онищенко В. Ф. Реалии и возможности экономической стабилизации и развития Украины. Экономика Украины. 2018. №7. С. 4-18.

Романова А. И. Конкурентоспособность предприятия: методы оценки, стратегии повышения. Современная конкуренция. 2017. №5. С. 78-84.

Паршина О. А. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. Дніпропетровськ : «Герда», 2018. Т. 3. 365 с.

Фальченко О. О., Токарь Н. Б. Конкурентоспроможність як складова економічної безпеки підприємства. Вісник НТУ „ХПІ". Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2018. № 67 (1040). С. 156-158.

Филюк Г. Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2017. №10(151). С. 5-8.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Цюцюпа, С. В. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 216–224. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-216-224

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності